Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kvalitetsprodukter från Haparanda skapar trivsel

En av vår tids största utmaningar är stress. De negativa effekterna kan förebyggas genom att satsa på en meningsfull fritid – gärna i samklang med naturen. Haparanda Wood Art är väl medvetna om värdet i att investera i hälsa och välmående, vilket samtliga produkter i sortimentet är tydliga bevis på. Det finns en tydlig ambition i att sprida ”det norrländska lugnet”.

Haparanda Wood Art tillverkar fritidshus, lusthus, bastustugor och grillkåtor i äkta norrländskt trä. Närmare bestämt i tätfibrig norrlandsfuru som växer långsamt och därmed blir mer slitstarkt och hållbart som konstruktionsvirke. Materialet är uppskattat och eftertraktas över hela Sverige sedan länge tack vare den överlägsna kvalitet som norrlandsvirket har.
– Designen på samtliga av våra produkter är utformad med fokus på trivsel och social samvaro. Vi använder bara norrländskt trä eftersom vi värnar om vårt ursprung och det typiskt norrländska som vi vill förmedla, förklarar Tommi Grundström, vd och ägare Haparanda Wood Art.

Karaktäristiskt kvalitetsinriktade
När företaget etablerades för drygt 20 år sedan, fanns en handfull aktörer som fokuserade på tillverkning av liknande produkter. Det som redan från början blev karaktäristiskt för just Haparanda Wood Art var strävan efter att uppnå högre kvalitet och hållbarhet. Det ger ett stort försprång idag när marknaden eftertraktar det genuina och hållbara.
– Redan från början valde vi att satsa på kvalitetsmaterial och mer robusta konstruktioner.
Till exempel i eldstäderna som används i grillkåtorna har vi valt en tjockare variant av plåt som vi vet håller längre. Att investera lite extra i sitt fritidshus, bastu och grillkåta är en trend som vi ser håller i sig i Sverige. Vi vill gärna sprida den till övriga Europa, fortsätter Tommi Grundström, som börjat förbereda sig för en turné i Europa för att marknadsföra Haparanda Wood Arts unika produkter.

Ska öka exporten
Att sälja mer utanför Sverige är en framtidsstrategi – redan idag går ungefär 80 procent på export varav Storbritannien är den största marknaden.
– Det finns ett stort intresse utanför Sverige och vi måste visa att vi finns och att vi kan leverera med korta ledtider från norra Sverige, tillägger Tommi. Vi kommer att lägga mycket kraft på att marknadsföra det hållbara när man väljer att investera i våra produkter.
– Hållbarhetsaspekten förstärks genom att vi har råvaran alldeles utanför fabriken. Det blir alltså inga långa transporter av råvaror in till tillverkningen.

Hållbara rakt igenom
– För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, måste vi visa på hållbarhet genom hela vår produktion. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla områden. Det vi gör är genuint hantverk och att sprida mer kunskap om det blir min viktigaste uppgift under kommande år, säger Tommi Grundström som avslutning.