Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kvarken Ports på logistikkartan

Med det gemensamma hamnbolaget Kvarken Ports tar Umeå och Vasa ytterligare steg mot att bilda en gemensam arbetsmarknadsregion. Större volymer av gods och passagerare märks redan ett år efter sammanslagningen av hamnarnas verksamheter. Kvarken Ports vd Matti Esko räknar med ytterligare tillväxt och ser fram emot den nya färjan som byggs för framtiden.

Redan för tre år sedan började man diskutera ett nytt transportkoncept över Kvarken. Behovet av effektivisering för att uppnå högre konkurrenskraft har lett fram till dagens gemensamma finsk-svenska hamnbolag Kvarken Ports. Hamnarna i Umeå och Vasa hade då redan haft ett nära samarbete under många år, inte minst genom Wasalines färjelinje som öppnat nya möjligheter för människor och företag att samverka över gränserna. Det kommer att förstärkas med en toppmodern och miljöanpassad färja som i skrivande stund börjat byggas.

Fördubblad containerhantering i Umeå
Kvarken Ports spelar en nyckelroll i vidareutvecklingen av de öst-västliga samt de nord-sydliga transportstråken som möts i Kvarkenregionen. Handelsutbytet växer mellan länderna kring Östersjön och då har naven i Vasa och Umeå det väl förspänt med en stark gemensam organisation. Kvarken Ports har redan hamnat på logistikkartan tack vare god samverkan och en bra affärsmodell.
Umeå är en av norra Skandinaviens största hamnar med en årlig godshantering på över 2,3 miljoner ton. Vasa hanterar en nästan lika omfattande volym. Båda hamnarna hanterar olja, men den mest omfattande godsvolymen för Umeås räkning kretsar kring papper och sågade trävaror med cirka 23 000 TEU-containrar per år.
– Målet är att fördubbla containervolymerna under kommande två år. Infrastrukturen finns redan på plats i Umeå liksom möjligheten att utöka hamnens markytor med större lagringsutrymmen. Vi har redan börjat planera flytten av containerhanteringen till hamnens södra delar där vi kan ta mer mark i anspråk, berättar Matti Esko.
I Vasa hanteras mycket kol, foder och spannmål. Ett växande segment är projektlaster och då framförallt delar till vindkraftverk och Energiklustrets exportprodukter. Hamnen rustar för att kunna utöka det under kommande år.

Mål att utöka färjetrafiken
Den nya färjan som ska transportera människor, gods och trailers över Kvarken kommer att bli en av världens mest moderna. Med eldrivna motorer och LNG-drift markerar den också ett stort steg i miljöutvecklingen. Industrin har redan börjat planera för en LNG-terminal i Vasa och när den väl finns på plats kommer Kvarkenregionen att ses som ett ännu starkare logistiknav i norra Europa.
– Målet är att utöka färjetrafiken och samtidigt skapa ett säkrare och mer effektivt transportflöde över Kvarken. Det utvecklar vi nu gemensamt mellan Umeå och Vasa i projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, informerar Matti Esko.
Samtidigt undersöks möjligheterna att hantera helt nya laster i både Vasa och Umeå. Det finns kapacitet för att öka tack vare god infrastruktur och byggklar mark på båda sidor Kvarken. Umeå kommer redan i år att få ett nytt landmärke i form av en ny kran för mer effektiv lasthantering i hamnen. I Vasa har man redan börjat märka av industrins förberedelser för LNG-terminalen.
Framtiden ser ljus ut för Kvarken Ports och den nya arbetsmarknadsregionen som byggs upp kring Umeå – Vasaregionen.