Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Läckeby Products investerar med långsiktiga mål

Läckeby Products, tidigare Läckeby Water, har alltid varit ett framåtsträvande företag med starka regionala intressen. Att behålla verksamheten lokalt, med bibehållna arbetstillfällen, har haft högsta prioritet sedan grunden lades för snart 80 år sedan. Tätt inpå fjolårets förvärv av ConPura AB satsar Läckeby Products nu på vidare expansion och nya samarbeten som stärker både den egna verksamheten och regionen i stort.

Historien börjar med att Läckeby Products nuvarande vd Magnus Axelssons farfar grundade en rörfirma 1935, en verksamhet som idag företrädelsevis vidareutvecklas inom systerbolaget LR Installation. Efter en del ägarbyten och uppköp är Läckeby Products återigen i familjen Axelssons ägo genom Famax AB. Inom koncernen finns idag förutom LR Installation och Läckeby Products även Kalmar Biogas, samt delägarskap i företaget More Biogas.

Dagens Läckeby Products
Verksamheten för Läckeby Products har omdanats och formats under åren, och omfattar idag försäljning av produkter för i huvudsak energiåtervinning, mekanisk avskiljning och slamhantering. Enligt Magnus Axelsson är det en mycket inspirerande verksamhet där man dagligen ställs inför nya utmaningar där det krävs en nypa småländsk klurighet för att hitta rätt lösning.
– Det som gör oss unika är kompetensen, engagemanget och problemlösningsförmågan hos vår personal. Vi optimerar våra produkter och lösningar hela tiden, och det kan vi göra tack vare det personliga engagemang som varje medarbetare lägger ner, betonar Magnus.
När alla arbetar efter samma mål och vill utvecklas i sin roll blir slutresultatet mycket bra – för företaget, medarbetarna och kunderna. Som arbetsgivare är Läckeby Products framförallt måna om att personalen ska ha det bra, det var enligt Magnus Axelsson också därför man köpte tillbaka bolaget och återigen integrerade det i familjekoncernen.

Vill återuppliva gamla samarbeten
Precis som för övriga bolag inom Famax har Läckeby Products mycket långsiktiga mål. Att återuppliva gamla samarbeten med bland annat Linnéuniversitetet är en del av framtidsstrategin, avslöjar Magnus.
– Vi har anställt trainees tidigare genom samarbete med dåvarande Högskolan i Kalmar. På samma sätt vill vi nu utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet. Vi är även intresserade av att inleda projektarbeten tillsammans med akademin och kommer att sikta på en uppstart av någon form av samarbete under 2015.

Nya samarbetspartners också välkomna
Läckeby Products går även raskt fram när det gäller expansion. Förvärvet av ConPura 2013 inleddes bara några månader efter att Famax köpt tillbaka Läckeby Products, och knappt ett år senare är ConPura naturligt integrerat i verksamheten. Varumärket behålls, precis som man gjort med det tidigare förvärvade Roto Sieve.
Idag sker all konstruktion och utveckling inom Famax och Läckeby Products i Kalmar, där huvudkontoret och ledningen finns. Koncernen sysselsätter ungefär 170 personer, varav 50 inom Läckeby Products. Magnus Axelsson ser mycket ljust på framtiden och tror på fortsatt expansion med fler anställda och fler samarbetspartners innan året är slut.