Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Lager och kontor hett i Borås

2014 var ett bra år för SveaReal i Borås. De ser fortsatt hög efterfrågan på sina lokaler inom kontor, logistik och lager i Sveriges mest attraktiva logistikstad.

Med sitt fastighetsinnehav på 125.000 kvm är SveaReal en av de större fastighetsägarna i Borås. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter och i logistikcentrum. Hyresgäster i Borås är bland andra PostNord, NetOnNet, DHL och Speed Logistics. Förra året såg företaget en väldigt bra utveckling i Borås.

– Vi har haft god efterfrågan och fyllt upp vakanser. Även Göteborgsbaserade företag har lyft blicken och ser Borås som ett alternativ numera, säger Johannes Öhrvik, Förvaltningschef för Borås och Jönköping.

– Det beror delvis på att det är ont om vakanser i Göteborg, men också på att det händer mycket i Borås och att kommunen satsar, tillägger han.

I Viared Väst, till exempel, har mer mark planlagts och det byggs mycket. Samtidigt råder det ingen överetablering. Det finns en efterfrågan.

– Framtiden ser väldigt positiv ut. Vi har en stabil plattform och hoppas utveckla såväl vårt befintliga bestånd som nyförvärv.

16.500 kvm ledigt i Bockasjö
En av utmaningarna för SveaReal är att hitta nya hyresgäster till gamla postterminalen i Bockasjö då NetOnNet är på väg att flytta till nya lokaler i Viared.

Just nu håller SveaReal på att bygga om och bygga till för dem där. Det blir NetOnNets huvudkontor och centrallager på totalt 33.000 kvm. Inflyttningen är planerad till september i år.

– I Bockasjö blir därmed 16.500 kvm ledigt, fördelat på ca 12.800 kvm lager, ca 1.200 kvm kontor och ca 2.500 kvm butiksyta. Det handlar om höglager med en lasthöjd på 8 m och lastmöjligheter via nio portar. Det finns även anslutningsmöjligheter till räls precis utanför och lokalerna är fullt sprinklade, berättar Johannes Öhrvik.

– Byggnaden har ett ypperligt skyltläge från motorvägen och ligger väldigt nära Riksväg 40 som skär genom Borås. Post och restaurang finns i fastigheten och det centrala läget, bara några hundra meter från centrum, gör att det är nära till all övrig service också.

Fler krav på ”gröna fastigheter”
Allt fler hyresgäster ställer krav på så kallade “gröna fastigheter” och SveaReal arbetar hårt med att tillmötesgå dessa. Hösten 2014 har de till exempel GreenBuilding-certifierat nästan 13 % av beståndet. Ett arbetet som fortskrider. Företaget har även som policy att upprätta gröna hyresavtal med sina kunder. Det innebär att de jobbar tillsammans med kunden för att minska belastningen på miljön.

– Det gäller till exempel att göra uppföljningar av energiförbrukningen och att bara köpa miljövänlig el och fjärrvärme. Även val av material och färger kan ingå. Det kan även innebära att göra investeringar som båda parter vinner på ekonomiskt, till exempel genom mindre energiförbrukning. Hur kunden hanterar sina personalresor kan också vara en punkt i avtalet, som består av både bindande och frivilliga punkter, avslutar Johannes Öhrvik.