Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Lagertruckar eftertraktas i Jönköpingsregionen

Linde Material Handling är en global leverantör av truckar i olika utföranden. Lindetruckar anses vara bland världens mest robusta, ergonomiska och säkra att använda. Inte undra på att man får en allt starkare närvaro i Jönköpingsregionen.

Som ett av Sveriges främsta logistikcentrum erbjuder Jönköping fantastiska möjligheter för alla som vill arbeta med transport och logistik. I regionen finns många stora industrier som hanterar flera ton material dagligen, liksom stora handelscentra med enorma materialflöden och inte minst en växande e-handel som ställer krav på snabb och effektiv godshantering.
För att främja utvecklingen ser Linde Material Handling till att erbjuda marknadens mest uppskattade materialhanteringssystem med högteknologiska truckar. Det innefattar allt från den minsta och lättaste eltrucken till den största och mest robusta dieselvarianten.

Växer med lagertruckar
Sortimentet utvecklas kontinuerligt med minst ett par nyheter årligen. Säkerhet och god arbetsmiljö går före allt annat. Andra viktiga aspekter är miljövänliga, bränslesnåla lösningar. De flesta Lindetruckar som finns på den svenska marknaden har utvecklats och eventuellt specialutrustats eller uppgraderats i Sverige – och härmed skiljer sig Linde Material Handling också från alla andra leverantörer.
– Vi har ett växande service- och försäljningscenter i Jönköping. Det finns många centrallager i regionen och därför kan man säga att vi har väldigt många truckar på liten yta. Störst efterfrågan är det på lagertruckar för plock, lyft och stapling inomhus, berättar Andreas Fritzon, försäljningsansvarig i Jönköpingsregionen.
Lagertruckarna måste vara smidiga och kunna ta sig runt på snäva ytor, även där det rör sig mycket människor. Att säkerhet är A och O är därför självklart. De flesta anpassas efter användningsområde och kundspecifika behov. Det gäller även de begagnade truckarna som efter renovering är lika tillförlitliga som nya.

Lätt val tack vare god service
Lagertruckar utgör ett stort tillväxtområde på marknaden generellt eftersom det handlar om stora materialhanteringsvolymer med behov av allt fler maskiner. I ett enda centrallager kan hundratals truckar vara fullt sysselsatta dagligen, vilket skvallrar om hur stort behovet verkligen är. Och i Jönköpingstrakten finns det som sagt flera stora centrallager.
Oftast består kundens truckflotta av en kombination av äldre och nyare truckar, och med Linde Material Handling som partner kan man lita på att alltid ha service nära till hands.
Jens Lindblad, serviceledare på Linde Material Handling i Jönköping, förklarar att service är en del av erbjudandet och att många väljer en Lindetruck just därför.
– I vår bransch är tid oerhört viktigt och stillestånd kostar stora summor. Truckarna ska fungera hela tiden, utan driftsstopp, och det kan vi garantera med rätt servicenivå i våra avtal, säger Jens.

Ökar inom automation
Självkörande truckar blir allt mer vanliga, och det ställer helt andra krav på service och underhåll. Det kräver inte minst ökad kunskap inom automation, som dessvärre är en bristvara i Sverige.
På Linde Material Handling söker man ligga steget före genom att satsa på interna utbildningar där många befintliga tekniker specialiseras mot automationslösningar.
– Det gör oss också till en mer attraktiv arbetsgivare, tillägger Jens Lindblad som avslutning.