Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Laholmsbuktens vatten ligger i framkant

Att ha ett riktigt bra dricksvatten är bland det viktigaste och nyttigaste vi kan tänka oss. Ett av företagen som ligger i framkant är Laholmsbuktens VA AB som ständigt  jobbar med nya projekt både i Halmstad och Laholm.

– Det behövs fortsatta åtgärder och vi jobbar kontinuerligt med en åtgärdslista med nya idéer säger, Verksamhetsutvecklaren Henrik Kjellgren. Vi måste alla se över hur vi lever och använder världens resurser så att även framtida generationer kan leva och frodas. Laholmsbuktens VA är och vill vara en viktig del som tar ansvar för vattnets kvalitet både lokalt, regionalt, nationellt och globalt, säger Henrik. Genom att aktivt jobba med bland annat information och dialog, förebyggande åtgärder och reningsmetoder, vill vi öka vattnets värde.
– För att tydliggöra vår vilja, ambition och målsättning samlar vi detta arbete under
begreppet “Hållbara vattentjänster” i hållbara vattentjänster i vardagen såväl som i det längre perspektivet, säger Henrik. Målet är att VA-kunderna och användarna ska ha en trygg, säker, kostnadseffektiv och hållbar dricksvatten- dag- och avloppsförsörjning.

Anställda
Sedan 1 januari 2020 ansvarar man för ett kommunalt bolag, samägt av Laholms och Halmstads kommuner för dricksvatten- dagvatten-och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Tidigare gick Laholmsbuktens VA under Halmstads kommun.
– Det är ganska vanligt att kommuner slår sig samman som bolag, säger Henrik. Alla anställda (cirka 100) i dessa båda kommuner organiseras nu med huvudsäte i Halmstad.
– Syftet med bolaget är att säkra vattenförsörjningen långsiktigt samt arbeta effektivt för att nå största möjliga nytta för kundernas taxa, säger Henrik.
Laholmsbuktens VA AB är organiserat i tre avdelningar. Driftavdelningen, utredning och projekt samt kundnära tjänster.

Salt och sötvatten
Att vatten är viktigt är ju ingen hemlighet. Men det finns tre viktiga punkter inom vatten.
I världen består 97 procent av allt vatten av saltvatten. Av de resterande 3% som är sötvatten är cirka 2% fast i glaciärer och polarisar. Det vill säga att endast 1% är tillgängligt som sötvatten i vattendrag och grundvatten som vi kan använda till dricksvatten. Tyvärr är mycket av detta sötvatten påverkat av mänskligheten genom till exempel miljögifter.
– Det viktigt att vi alla är förnuftiga i vår vardag och agerar vattensmart, säger Henrik. Vi brukar åka ut till skolor och företag och informera om olika lösningar och tips om vatten och dessa smarta lösningar och om hur man sparar på vatten.

Nya projekt
Laholmsbuktens VA AB är ständigt på gång med nya projekt.
– Vi har flera långtgående projekt i södra Halland, säger Henrik. I Halmstad jobbar man med ett vattenskyddsområde på Prästjorden Fotstad, VA-utbyggnad i Marbäck, VA-ledning Skedala-Simlångsdalen, överföringsledningar i Slättåkra-Kvibille, VA-förnyelse och överföringsledning Oskarström, Halmstad, Tönnersjö. I Laholm händer det också saker som ombyggnad av korsning Stora Strandvägen-Kustvägen, VA-försörjning i Edenberga, dagvatten i Mellbystrand och i Skummeslöv har man ett pilotprojekt i Skottorps vattenverk samt överföringsledning i Skogaby-Ahla.