Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Laholmshem fördubblade över en natt

Laholmshem kommer att utöka verksamheten avsevärt framöver. Från och med 2014 kommer det kommunalägda bostadsbolaget att ta över utveckling och förvaltning av ett stort antal kommunala verksamhetslokaler. Nu pågår rekrytering av en ny VD som ska styra den betydligt mer omfattande organisationen – och som om inte det var nog så planeras dessutom nybyggnation i tillväxtområdet Allarp där Laholmshem är först på plats.

Laholmshem blir dubbelt så stora. I alla fall om vi ser till antalet kvadratmeter. Förutom den omfattande verksamheten med förvaltning av cirka 1600 lägenheter på sammantaget 100 000 kvadratmeter axlar Laholmshem nu ansvaret för kommunala fastigheter omfattande en lika stor yta, med formellt övertagande i början av 2014.
Senast i oktober i år ska dessutom en ny VD tillsättas, som får det övergripande ansvaret att styra den stora organisationen med siktet ställt på hållbar utveckling i en mycket expansiv region.

Först ut i Allarp
Laholmshem blir först ut med byggnation i tillväxtområdet Allarp som ligger i södra Laholm mot gränsen till Båstad. Här anläggs en ny småstad med inriktningen hållbarhet där hela staden på sikt ska vara självförsörjande på energi tack vare kombinationen av ny teknik och maximal återvinning av resurser.
Allarp och Skummeslövstrand utgör tillsammans ett av regionens största tillväxtområden och det planeras för en mycket omfattande bostadsbyggnation med upp till 500 nya bostäder. Det blir en blandning av alla upplåtelseformer och området kommer att kännetecknas av kreativitet och mångfald.
– Det är ett fantastiskt vackert område alldeles intill havet med unika möjligheter för skapande av nya, moderna bostadsområden där människor vill bo. Vi planerar för ett 30-tal hyresrätter i första etappen och har beslutat oss för att uppföra SABOs Kombohus, det underlättar för oss att komma igång snabbare då vi siktar på att färdigställa de första 30 lägenheterna redan till nästa höst, säger Laholmshems styrelseordförande Christian Wahl.

Mer på gång
Laholmshem har mer på gång. I Våxtorp, 13 km sydost om Laholm tätort, planeras förtätning med ytterligare 10 – 15 lägenheter intill Laholmshems befintliga bestånd.
– Vi undersöker också möjligheter för nybyggnation i centrala Laholm. I ett av de äldre kvarteren i centrum finns idag ett tiotal lägenheter på en yta som skulle kunna omfatta upp till 35 lägenheter med modern standard. I samma område kan man även tänka sig utökning av verksamheter och butiker med lämpliga lokaler i gatuplan. Det hela är en process som tar lång tid eftersom den innebär stora förändringar i stadskärnan, förklarar Christian Wahl.
Den största förändringen för Laholmshem är ändå det stora tillskottet i samband med förvaltningsansvar för kommunens lokaler. Det är minst sagt en spännande utveckling som sker i en mindre kommun som samtidigt har en stor tillväxtpotential.