Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Landskrona Energi satsar på framtiden

Landskrona Energi är det lilla energibolaget i den nordvästskånska regionen som tar ansvar för hållbara och säkra energi- och kommunikationslösningar för sina kunder.
Energibolaget ägs till hundra procent av Landskrona stad och ansvarar för verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät.

Den 1 januari 2011 bildade Landskrona stad två bolag – Landskrona Energi AB för distribution av el, fjärrvärme och stadsnät samt Landskrona Kraft AB för produktion av el och värme. Landskrona Energi har nyligen investerat i en ny kraftvärmeanläggning och en ny mottagningsstation för högspänd el.
– Vi har elnät och koncession för eldistribution i huvudorten Landskrona och ett stadsnät i hela kommunen. Vi har också både produktion och distribution av fjärrvärme till huvudorten samt inom de två kyrkbyarna Asmundtorp och Häljarp där det finns närvärmeanläggningar, berättar VD Kåre Larsson på Landskrona Energi.

Energiknuten
Landskrona tog ännu ett steg i en grönare riktning då fjärrvärmeverket Energiknuten invigdes den 21 september 2012.
– I samband med att Landskrona stad tog beslutet att bilda Landskrona Energi togs också beslutet att det nya bolaget skulle uppföra ett nytt kraftvärmeverk. Det är en anläggning på cirka 33 megawatt termisk energi, som har både el- och värmeproduktion. Det är en investering på ungefär 600 miljoner kronor. Anläggningen började byggas senhösten 2010 och sattes i drift under september 2012, berättar Kåre Larsson.
Samtidigt har det byggts en helt ny mottagningsstation för högspänd el från regionnätet in till tätorten Landskrona. Denna driftsattes under hösten 2012 och var en investering på cirka 50 miljoner kronor.

Ett av Sveriges bästa stadsnät
Varje år utvärderar Svenskt Näringsliv alla Sveriges kommuner och de möjligheter invånarna erbjuds. Sedan 2009 har Landskrona legat i framkant då Landskronas IT-infrastruktur utsågs som bäst i Sverige. 2011 hade Landskrona det bästa stadsnätet i Skåne och var fjärde bäst i Sverige jämfört med 290 andra kommuner.
– Landskrona var en av de kommuner som var allra först med att försöka lägga ut ett stadsnät som skulle vara ”öppet” i Skåne. Landskrona har också den förmånen att vara en av de minsta kommunerna till ytan, så man får ju ett ganska tätt område. Landskrona stad har tillsammans med verksamheten i tidigare förvaltningsform sökt att investera i anslutning till de kommunala verksamheterna. Då har man också byggt ut det öppna stadsnätet för att kunna ansluta privata kunder. Det är den bakomliggande orsaken till att man kunnat få ut ett väldigt spritt nät i tätorten. Under 2012 har det dessutom gjorts en stor investering med att ansluta ön Ven till bredbandsnätet via sjökabel, berättar Kåre Larsson.

Nya möjligheter
Även om stora investeringar redan gjorts siktar Landskrona Energi mot nya framtida möjligheter.
– Nu ska vi se till att hantera våra stora investeringar så att vi får en driftekonomi som vi både har planerat och förväntat oss. Sedan ska vi fortsätta med samverkan i olika former, både gällande stadsnät och fjärrvärme. Vi har haft samverkan med Öresundskraft AB sedan 2005, exempelvis med fjärrvärme i en ledning. Därför tittar vi nu på att även gå söderut mot Lund och utreder om det finns förutsättningar att bygga en ledning dit inför framtida möjligheter till produktionsoptimering av våra gemensamma anläggningar. Vi är övertygade om att samverkan bidrar till tillväxt med ökad kund-, miljö- och samhällsnytta, säger Kåre Larsson.

Tillsammans för Landskronas miljö
Landskrona Energi är måna om invånarna i kommunen. Därför arbetar man kontinuerligt med att vara så tydlig och öppen mot sina kunder som möjligt.
– Samtliga investeringar har gjorts för att kunna tillgodose Landskronaborna med klimatvänlig energiförsörjning för framtiden. Detta är centralt för oss att vara tydliga med inom alla delar av våra verksamheter. Därför är det också viktigt för oss att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att ge förutsättningar för dialog.