Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Landskrona Energis framsynthet gynnar alla

På Landskrona Energi är man inte rädd för stora utmaningar. Att det kommunala energibolaget satsar med ett nära nog unikt mod vittnar de senaste investeringarna i stadsnätet om. Redan till nästa år ska hela kommunen, det vill säga alla företag, hushåll och kommunala verksamheter, ha tillgång till det öppna stadsnätet.

Drömmen om en helt uppkopplad kommun föddes tidigt i Landskrona, liksom i övriga Skåne. I Landskrona började man bygga ut fiber redan under 1990-talet. Så fort det skulle grävas någonstans i staden, om det var för att installera nya fjärrvärme- eller elledningar, så passade Landskrona Energi på att lägga ner sin fiber i backen också. Det var minst sagt ett framsynt drag, som senare har visat sig mer eller mindre avgörande för kommunens IT-utveckling. Idag är fiberkommunikation hårdvaluta och en ren konkurrensfördel.

Fiber till 100 procent redan 2018
Regeringen presenterade år 2009 målet att minst 90 procent av Sveriges invånare ska ha tillgång till fiberuppkoppling om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Skåne presenterade då snabbt en förbättrad ambition om att nå minst 95 procent. Landskrona låg redan då mycket bra till, tack vare de satsningar som påbörjats nästan ett par decennier tidigare.
– I Landskrona vill vi ta ett steg längre och visa att vi satsar på modern kommunikation för att skapa en mer integrerad och hållbar kommun för alla. Därför kommer även målet för Skåne att överträffas redan till 2018 – då samtliga invånare i Landskrona kommer att ha tillgång till fiberuppkoppling via det öppna stadsnätet, informerar Johan Holmstedt, vd på Landskrona Energi.
Landskrona Energis stadsnät har redan rankats som ett av de bästa i landet. Och det med rätta. Även landsbygden är väl utbyggd, mycket tack vare de tidiga satsningarna, men även tack vare den lyhördhet som råder bland såväl allmänheten som hos kommunen för vad fiberuppkoppling faktiskt betyder för en ort som Landskrona.
– Ofta fungerar det så att man gör en förundersökning kring intresset för att bygga ut fiber, fortsätter Johan Holmstedt. I alla områden där vi varit hittills har intresset överstigit 50 procent, och därför har vi kunnat satsa och bygga obehindrat. Redan 2013 såg vi att vi hade en så pass omfattande utbyggnad att vi med råge skulle klara Skånes mål om 95 procent till 2020.

Bättre kommunikation åt alla
Det var ett djärvt drag – men man beslutade ändå att sätta ett ännu tuffare mål för egen del i Landskrona – och det blev som sagt 100 procents utbyggnad till 2018.
– Redan nu står vi på Landskrona Energi med ett öppet stadsnät som är näst intill heltäckande, inklusive landsbygd. De sista delarna av landsbygden kommer att byggas med finansiellt stöd för landsbygdsutveckling, men en del kommer även att byggas kommersiellt. Vi kan konstatera att målet kommer att uppfyllas och det är vi naturligtvis oerhört stolta över, säger Johan Holmstedt.
Investeringarna gör att Landskrona ligger bland de absolut främsta i landet när det gäller fiberutbyggnad. Det i sin tur ger stora konkurrensfördelar för staden när det gäller såväl inflyttning som företagande. Kort sagt, Landskrona kan konkurrera – och gör det med en tydlig anda av mod, framsynthet och öppenhet med bättre kommunikation åt alla.
– Nästa steg är att koppla på IoT (Internet of Things) för att rusta oss för den digitala framtiden, avslutar Johan Holmstedt med.