Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Landskrona får havsnära trygghetsboende

Landskronahem kan dra stor fördel av stadens läge mitt på Skånes guldkust. I skrivande stund skapas ett nytt trygghetsboende ett stenkast från havet, genom totalrenovering och ombyggnation av en befintlig fastighet i centrala Landskrona. Samtidigt finns det planer på nybyggnationer i minst ett par av byarna utanför staden.

Den demografiska utvecklingen ställer nya krav på bostadsmarknaden. I samarbete med omsorgsförvaltningen i Landskrona stad genomför Landskronahem därför en totalrenovering av fastigheten Käglan på Artillerigatan 15, till ett havsnära trygghetsboende på väster.
Det nya trygghetsboendet kommer bestå av åtta mindre tvårumslägenheter och fem lite större. På markplan finns gemensamma utrymmen, lokal för sociala aktiviteter samt tillgång till en aktivitetsledare vid vissa tider under veckan. Det görs en både inre och yttre helt planmässig ombyggnation av den befintliga byggnaden. Det kommer även att byggas helt nya inglasade balkonger, och som en extra bonus kommer det också byggas en bastu i källaren.
Det kommunala bostadsbolaget har också planer på att bygga nytt i minst ett par byar utanför Landskrona tätort.

Utvecklingspotential i Asmundtorp
Först ut blir att bygga nytt i Asmundtorp. Därefter kan ytterligare ett projekt bli aktuellt i Häljarp med cirka 50 lägenheter, där Landskronahem inte har någon närvaro i dagsläget. Behovet är dock stort i området och därför pågår projektering för fullt.
– Det finns en politisk enighet om att flera byar runt centralorten behöver fler hyresrätter, och vi ser en stor utvecklingspotential i Asmundtorp till att börja med, men vill gärna komplettera med fler byar i takt med att tidigare projekt börjar färdigställas. Här är vi inte ännu, men det finns som sagt en stark vilja och en ambition som pekar på utveckling som är bra för Landskrona, säger fastighetschefen Jonny Ask.
Landskronahem har förvärvat mark och färdigställt tomten på Stationsvägen i Asmundtorp, som ligger söder om nuvarande allmännyttigt bestånd i kvarteret Organisten. Om allt går enligt plan blir det 29 nya hyresrätter med byggstart inom kort. När det gäller utvecklingen i Häljarp är inga beslut tagna ännu.

Social hållbarhet viktig
Utöver planerad och projekterad nybyggnation pågår även kontinuerliga upprustningsåtgärder genom hela beståndet. Två större renoveringsprojekt är aktuella för tillfället med planerat färdigställande under nästa år. Båda omfattar attraktiva bestånd i centrala Landskrona, där lägenheterna totalrenoveras både in- och utvändigt för en avsevärd standardhöjning.
– När vi bygger om och bygger nytt tar vi alltid hänsyn till hållbarhet, och det innefattar inte enbart ekonomiska eller miljömässiga värden, upplyser Jonny Ask. Den sociala hållbarheten är viktig för oss som kommunalt bostadsbolag och därför ser vi till att hålla en hög tillgänglighet, rimliga hyror och goda kommunikationer.
Vid nybyggen och större renoveringar drar Landskronahem även in fiberuppkoppling för att bidra till Landskrona stads mål om 100 procents anslutningsgrad. Landskrona är redan idag främst i Sverige när det gäller bredbandsutbyggnad.