Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Landskrona höjer ribban

Landskrona rustar för framtiden och alla ska med på tåget. Staden höjer ribban och satsar på bättre resultat inom ett antal områden, bland annat utbildning och service. Med mer resurser för att höja kompetensen inom hela staden kan Landskrona bli en föregångare för andra kommuner i Sverige.

Landskrona stad går mot ljusare tider. Med riktade insatser har man lyckats förbättra studieresultaten i skolan generellt, samtidigt som staden satsar allt mer på att stärka varumärket Landskrona och öppna staden för besökare.

Stärker kompetensen i skolan
Mångfald berikar. Landskrona har en stor andel nyanlända bosatta i kommunen. Med engagemang och målmedvetenhet har utbildningsförvaltningen förbättrat pedagogiken så att alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att lära.
– Efter ett omfattande förändringsarbete på drygt tre år har vi förbättrat studieresultaten i grund- och gymnasieskolan avsevärt, säger utbildningschef Tomas Johansson. Vi tar vara på människors kunskaper och tillämpar nya pedagogiska metoder för att svenska språket ska bli lättare att ta till sig och lära sig. Vårt arbete bygger bland annat på forskningsresultat från Lunds universitet och det samarbete som vi har med Campus Helsingborg.
Skolväsendet i Landskrona har också infört en grundsyn där alla ska kunna ha höga förväntningar på sitt lärande.
– Skolan ska motivera och ge självförtroende, detta är en av våra viktigaste grundstenar, understryker Tomas Johansson. I nästa steg kommer vi att satsa mycket på kompetensutveckling, och vi börjar med rektorerna. Vi kommer att ge dem mer frihet med ökade möjligheter att fatta beslut. Vi är samtidigt väldigt tydliga med vad vi förväntar oss i gengäld. Jag tror personligen att detta kommer få mycket goda resultat.

Förstärker Landskronas varumärke
Samtidigt som man satsar på skolan höjer Landskrona även statusen på sitt eget varumärke.
– Landskrona håller på att utvecklas till en destination, ett attraktivt resmål i södra Sverige, konstaterar stadens turismsamordnare Robert Patzelt. Vi har en mycket spännande historia och det finns unika saker att uppleva här. Förutom närheten till havet så har vi kulturella arv som exempelvis Landskrona slott, Citadellet, och Tycho Brahe-minnena på Ven med sin fantastiska renässansträdgård. Här finns också ett museum och observatorium. Vidare så har vi Borstahusen, Pumphuset och Erikstorps kungsgård med prisbelönt restaurang. Listan kan göras lång. En sak som de olika verksamheterna har gemensamt är att de drivs av människor som verkligen känner för sitt Landskrona.
Det viktigaste, enligt Robert Patzelt, är att man vågar satsa och tror på sin idé.
– Vi har många duktiga entreprenörer och tillsammans kan vi göra stor skillnad. Besöksnäringen är generellt en resurskrävande bransch, det är bra, då får vi fler arbetstillfällen. Dessutom krävs det många olika typer av kompetenser och det har vi också tillgång till. Det är oerhört spännande just nu och det känns som att vi står inför en ny start för hela Landskrona.
Landskrona fyller 600 år i år. Det firas under hela året och speciellt under jubileumsdagarna som invigdes av H.M. Kung Carl XVI Gustaf den 20 mars.