Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Landskrona visar förbättrade resultat i grundskolan

Landskrona stad gör stora insatser för att förbättra grundskoleelevernas förutsättningar för att uppnå goda resultat. Ansträngningarna bär frukt – det genomsnittliga meritvärdet för niondeklassare har ökat flera år i rad, berättar grundskolechefen Caroline Ekstrand. Hon visar också på vikten av att vi i dag har koll på att alla elever har en progression i sitt lärande. Alla elever ska utvecklas från där de befinner sig för att nå sin fulla potential. Det tillsammans med gymnasiebehörighet är egentligen viktigare mätvärden, menar hon.

Från 174 till 229 poäng. Så mycket har det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio ökat under de senaste sju åren i Landskrona. Det anses vara ett resultat av det intensiva förbättringsarbete som kommunen påbörjat som tar sikte på att öka elevernas medvetenhet och sätta upp långsiktiga mål. Det handlar om att ta fokus från det kortsiktiga – och grunda för att eleven ska kunna fortsätta på gymnasieskolan och därefter kanske även högre utbildning.

Vänder negativ trend till positiv
Långsiktiga mål är inte ett unikt tankesätt för Landskrona, men Landskrona är ett bra exempel på en kommun som lyckats vända en negativ trend inom grundskolan till en positiv uppåtgående trend kantad av ständiga förbättringar. På frågan hur det hemliga framgångsreceptet ser ut svarar Caroline Ekstrand att det handlar om att hela tiden utmana eleverna där de är och se varje elevs behov som unikt.
– En framgångsfaktor är att vi ska ha höga förväntningar redan från början – både på oss själva, på pedagogerna och på eleverna och att man inte gör avkall på det. Med den grundinställningen så ger man aldrig upp – det handlar om att hitta nya lösningar på gamla problem och bemöta eleven där hon befinner sig. Vi ska arbeta med en öppen kultur där vi delar med oss och hjälps åt för att skapa en bra framtid tillsammans.
En annan framgångsfaktor är att man i ett mycket tidigare skede kopplar skolan till näringslivet och informerar om vilka yrken som finns.
– I nationella undersökningar har det visat sig att grundskoleelevernas kunskaper om hur många yrken det finns inte är så god som man hoppats. Det vill vi i Landskrona råda bot på, fortsätter Caroline. Därför har ett stort arbete påbörjats för att informera om hur många yrken det finns idag och hur många det kan tänkas finnas i framtiden. Det är också viktigt att visa på yrken som kanske inte kommer att finnas kvar framöver, eller som kommer att minska med tiden.
– Det viktigaste är att man kan koppla elevernas kunskaper till konkreta behov så att medvetenheten ökar kring varför man lär sig något och vad den kunskapen ska användas till. Därför blir studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar.

Grundar för drömjobbet
Grundskolan formar våra framtida ingenjörer, företagsledare, lärare, läkare, och samhällsbyggare. I Landskrona har skolan börjat bygga kontakter med näringslivet i större utsträckning än man gjort tidigare. Företagskontakter är viktiga för att öka elevernas insikt i vilka branscher som finns, vad företagen gör och vilka kunskaper som är efterfrågade. I Landskrona satsar man nu särskilt på att berätta om vilka branscher som har stort behov av personal, och visa på var det finns mycket goda möjligheter att få jobb i framtiden.