Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Landskronas nya vuxenutbildning möter företagens behov

Gymnasie- och vuxenutbildningar med stark koppling till näringslivet efterfrågas egentligen överallt – men få kommuner har lyckats styra om för att matcha utbildningsinnehållet efter vad arbetsmarknaden verkligen behöver. Landskrona bryter trenden med helt nya, behovsstyrda utbildningar.

Den kommunala vuxenutbildningen gör en storsatsning på företagsnära utbildningar ute på Varvsudden i Landskrona. I området finns flera företag med stark förankring i Landskronas tradition som varvs- och industristad, och det passar den nya vuxenutbildningen mycket bra. Syftet är nämligen att minska arbetslösheten i Landskrona – och få ut fler i arbete genom mer anpassade studiemodeller.
– Detta är något helt nytt – satsningen går ut på att öka antalet utbildningsplatser inom service och underhåll, el- och energi, svets samt industriella utbildningar i allmänhet. Vi kommer att skapa ett vuxenutbildningscentrum på Varvsudden som förenar alla dessa områden och som gör att vi kan kommunicera direkt med industrin, säger Magnus Wahlberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen och gymnasieskolan i Landskrona.

Produktion från dag ett
Företagen har behov av kombinerade kunskaper, exempelvis personer som både kan svetsa och har kunskap om el. Det ska den nya vuxenutbildningen borga för. Det unika med den nya utbildningsformen är att vuxenutbildningen kommer att bjuda in ett antal företag som får träffa nya elever tidigt och som får vara med och forma utbildningens innehåll efter sina egna kompetensbehov.
– Vi ska utbilda för jobb. Om våra elever fattar tycke för något av företagen så kommer vi att underhålla det intresset och starta en dialog med företaget för att de ska få vara med och skräddarsy utbildningen tillsammans med oss och eleverna.
Man kan säga att företagen får vara med och beställa kompetens för att trygga sin framtida rekrytering. Tanken är ju att eleven efter färdig utbildning inklusive praktik ska gå vidare i anställning på något av de företag som varit med och format utbildningen. Alla vinner på konceptet – eleven får en arbetsmarknadsinriktad utbildning och företagen får välutbildad arbetskraft.
– Genom att våra elever kommer att vara kopplade till företag så kommer de att kunna gå ut i produktion direkt efter sin utbildning. Det kan inte bli bättre – företagen slipper dyra rekryterings- och upplärningskostnader och vi får ut fler människor i arbete, tillägger Magnus.

Knyter relationer
I traditionella yrkesutbildningar får man en bred kompetens med kunskap inom lite av varje som rör den yrkeskategorin. Det kan vara en bra grund, men det leder ofta till att företagen måste lägga ganska mycket resurser på egen upplärning. Det är ett växande problem som Landskrona stad vill komma runt med den nya vuxenutbildningen på Varvsudden. Nu fortsätter arbetet med att knyta relationer till företag i Landskrona, såväl med gamla som nya samarbetspartners.