Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Lång erfarenhet av fastighetsförvaltning

EnergiTeknik AB och FörvaltningsTeknik AB i Helsingborg har lång erfarenhet av teknisk och administrativ förvaltning av hyresfastigheter och bostadsrätter.
Bolagens VD, Lars Bondesson, driver också Maintech Förvaltning AB.

När Lars Bondesson jobbade som driftschef på Helsingborgs kommuns fastighetsbolag 1991 skulle den tekniska servicen och förvaltningen av kommunens fastigheter privatiseras.
– Eftersom jag är ”skruvtokig” så hade jag länge tänkt starta eget företag. I samband med privatiseringen fick jag med mig ett antal människor och fastigheter som en garanti i fem år framåt och bildade EnergiTeknik AB 1993, berättar Lars Bondesson.
Förutom kommunen har EnergiTeknik avtal med många privata fastighetsägare om teknisk service och där har speciellt energibesparande åtgärder varit mycket lyckosamma genom åren.

FörvaltningsTeknik
1997 förvärvade Lars Bondesson Sandberg Sjöberg Förvaltnings AB och bildade FörvaltningsTeknik AB. Företagets kunder blev grunden till den administrativa och tekniska förvaltning bolagen har idag av hyresrätter och bostadsrätter.
– EnergiTeknik är ett teknikföretag som sköter fastigheterna rent tekniskt medan FörvaltningsTeknik är ett administrativt företag som sysslar med uthyrningar, bokföring, hyresaviseringar etc., berättar Lars Bondesson.
2004 förvärvades Maintech Förvaltning AB från Peab. Företagets kundkrets är fastighetsägare med lokaler av olika slag, till exempel butiker, kontor, lagerterminaler och tillverkande industri. I Maintechs förvaltningsavtal ingår både administrativa, ekonomiska och tekniska avtal.

Cirka 250 fastigheter
– Vi har avtal med cirka 250 fastigheter i olika storlekar och på energisidan har vi lyckats mycket bra. Vi följer förbrukningen av all energi månadsvis i fastigheterna och ser direkt vad vi har gjort påföljande månad, berättar Lars Bondesson.
EnergiTeknik har teknisk tillsyn och skötsel av Kärnfastigheters (Helsingborgs kommun) fastigheter om cirka 180.000 kvadratmeter och Valhall Park (som är gamla F10-området i Ängelholm) för Peab på cirka 62.000 kvadratmeter.
Företaget har egna tekniker med VS- och elbehörighet samt Säker Vatten.
Miljöpolicyn hos EnergiTeknik och FörvaltningsTeknik är att samtliga medarbetare skall följa aktuella miljölagar, ständigt förbättra och sätta nya miljömål samt sträva efter att byta ut produkter mot miljövänliga alternativ.
– Vår personal har en mycket bred kompetens. En kille är inte bara en elektriker utan han kan skruva med rör och pyssla med allt möjligt. Är det en ”bonnapåg” som söker jobb hos mig så anställer jag honom direkt. Då vet jag att han har lärt sig att ”skruva” det mesta, säger Lars Bondesson och fortsätter:
– Framtiden ser väldigt ljus ut för bolagen. Vi har mer jobb än vad vi kan klara av och hyr ofta in entreprenörer. När det gäller jobb som tar en vecka eller mer lägger vi ut det på entreprenörer som vi har jobbat med tidigare. EnergiTeknik, FörvaltningsTeknik och Maintech har totalt 25 anställda.