Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Lång erfarenhet av konstruktion och produktutveckling

Inriktningen hos Gerdins Components Västerås AB är tillverkning av allt från enklare detaljer till färdiga system.
– Vår styrka är att vi kan erbjuda hela konceptet, från idé till färdig produkt. Det ger kunderna möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter, säger Dennis Larsson, marknads- och försäljningschef på Gerdins Components.

Gerdins Components är en avknoppning från ABB och ägs av Gerdins Group sedan 2007. Företagen som ingår i Gerdins Group har cirka 430 anställda och försäljningen uppgår till cirka 500 miljoner kronor.
Gerdins i Västerås sysselsätter cirka 80 anställda.
– När vi startade 2007 handlade det främst om stansade och enkla plåt- och koppardetaljer. Under åren som gått har vi börjat leverera mer och mer kompletta systemlösningar och projektdrivna ordrar, berättar Dennis Larsson.
Företagets vd, Sune Nybo, tillägger:
– Vi är unika då vi har egna konstruktörer, egen prototypverkstad och kan göra serieproduktion. I gruppen har vi dessutom en enhet i Polen, där vi kan köra stora volymer. Det är väldigt ovanligt att man kan erbjuda hela konceptet.
Gerdins tillhandahåller:
• konstruktion och produktutveckling
• prototyptillverkning
• tillverkning
• pressning, stansning, bockning och laserskärning
• svetsning (företaget är certifierat enligt ISO 3834-2 och EN-ISO 15085)
• mekaniskt montage
• elmontage
• reservdels- och eftermarknadsproduktion

Bred kundkrets
Kunder till Gerdins är globala företag såväl som företag i den lokala närheten. De återfinns i en rad olika branscher, till exempel ventilation och VVS, elkrafts-, fordons- och tågindustrin. Cirka 80 procent av produktionen riktar sig mot kunder i Sverige och cirka 20 procent går på export.
Gerdins är idag Sveriges största tillverkare av koppardetaljer och har inom detta område stor kompetens och förmåga att både konstruera, producera och leverera komplicerade detaljer på kort tid samt större volymer på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Bland stora projekt från Gerdins i Västerås kan nämnas en kylanläggning till Tele2 Arena i Stockholm.
– Vi har levererat elaggregat till arenan som är bland de största i världen. Det går åt tio ton plåt till varje aggregat, berättar Sune Nybo.

Välutbildade svetsare
För att leva upp till marknadens krav och förväntningar och leverera felfria svetsade produkter har Gerdins ett antal välutbildade svetsare med godkända svetsarprövningar. Företaget har moderna svetsmaskiner och hjälpmedel för att få så optimala förutsättningar som möjligt.
– Under de senaste fem åren har vi skapat en ordentlig bas i företaget och vi märker att kunderna är nöjda med att få hjälp med helheten, säger Sune Nybo avslutningsvis.