Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Lång erfarenhet av plastproduktion

Inriktningen hos Trioplast är att utveckla, tillverka och sälja förpackningsmaterial, hygienfilmer och specialanpassade filmer.
– Vi är marknadsledande inom flera olika segment och vi är kända för en god service, säger Magnus Wikström, vd och platschef på Trioplast Fjugesta AB.

Trioplast grundades i Smålandsstenar 1965 av Vilhelm Larsson och idag är företaget en av de ledande tillverkarna i Europa inom polyetenfilmbranschen.
Trioplast Fjugesta, som tidigare hette Nyborg Plast, tillhör sedan 1997 Trioplast-koncernen och sysselsätter knappt 40 anställda.
– I fabriken har det varit plastproduktion i drygt 50 år. Byggnaden är från början ett gammalt mejeri, men vi har anpassat lokalerna så att de funkar för modern plastproduktion, berättar Magnus Wikström.
Trioplast är indelat i olika divisioner och Fjugesta tillhör divisionen Industrifilm tillsammans med fabrikerna i Sundsvall och Nyborg i Danmark.
Industriella förpackningslösningar av PE-film används idag inom de flesta branscher – byggindustri, maskinindustri, hushållsmaskiner, råmaterial, livsmedel, kemisk industri och avfallshantering etc. PE-filmen introducerades på 60-talet för att snabbt och enkelt förpacka och lastsäkra gods. Därmed skedde bokstavligt talat en revolution inom förpackning och logistik.

Kontinuerlig drift
– Vi gör förpackningslösningar i polyeten och har en kontinuerlig drift, det vill säga produktion i 5-skift dygnet runt. Stora kunder finns bland annat inom pappers-, bryggeri-, petrokemi- och stålbranschen, berättar Magnus Wikström.
Cirka 80 procent av produktionen går till kunder i Sverige och 10 procent vardera till Finland och Norge.
Trioplasts långsiktiga strategi har varit att skapa tillväxt såväl organiskt som genom förvärv. Under årens lopp har koncernen genomfört ett antal viktiga förvärv och Trioplast är nu en av de ledande tillverkarna i Europa inom polyetenfilmbranschen.

Ständiga förbättringar
Trioplast Fjugesta arbetar för att göra ständiga förbättringar enligt filosofin Lean Production.
– Vi gör vad vi kan inom det området för att minimera förluster och skapa ordning och reda i produktionen, säger Magnus Wikström.
Trioplast har också en stark miljöprofil och jobbar för att få miljösmarta lösningar både på produkterna och i produktionslokalerna.
– Våra tillverkningsprocesser är energikrävande så vi jobbar för att minska vår energiförbrukning.
Trioplast Industrifilmsdivision har genomgått en strukturförändring den senaste tiden.
– Vi fanns på flera olika ställen tidigare, men nu har vi koncentrerat tillverkningen till tre enheter. Det har medfört att vi fått mer volym, vilket bidrog till att 2013 blev vårt bästa år någonsin då vi omsatte drygt 140 miljoner kronor i Fjugestafabriken, säger Magnus Wikström avslutningsvis.