Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Långsiktig hållbar tillväxt går före snabba intäkter

Det expansiva IT- och verksamhetskonsultbolaget Nethouse är ständigt på jakt efter vass kompetens. Företaget är mycket tillväxtbenäget, inte minst i Örebro där stora regionala projekt bidrar till att stärka Nethouse som varumärke och framstående leverantör. Bland kunderna finns några av regionens största arbetsgivare och Nethouse samarbetar samtidigt med regionens främsta drivkrafter som exempelvis Örebro universitet.

Det går fortsatt bra för Nethouse i Örebro som gång på gång lyckas rekrytera duktiga medarbetare, trots tuff konkurrens inte minst från storstadsregionerna. Idag står Örebrokontoret väl rustade med 75 anställda och en stark tillväxtambition och tro på att kunna utveckla sina kunder med hjälp av informationsteknik.
– Vi är måna om att skapa långsiktig och hållbar tillväxt tillsammans med kunderna. Det bygger på ett engagemang som sträcker sig längre än kortsiktiga vinster, påtalar Fredrik Stenman, vd på Nethouse i Örebro.

Lönsamhet är mer än siffror
Nethouse har skapat en unik företagskultur baserat på de fyra kärnvärdena engagemang, ödmjukhet, lönsamhet och kompetens. Alla arbetar efter samma mål; att uppnå långsiktig lönsamhet både för kunden och för Nethouse. Lönsamhet handlar om mycket mer än bara siffror och tal, det handlar enligt Fredrik Stenman framförallt om att skapa långvariga relationer och ett givande utbyte med långsiktiga mål.
– Våra kunders framgång gynnar även oss i det långa loppet eftersom vi får arbeta med en något starkare och mer expansiv samarbetspartner. På det sättet skapar vi samtidigt en hållbar tillväxt för oss själva.

Skapar utrymme för utveckling
Ett bra exempel som illustrerar engagemanget kring hållbarhetsfrågor inom Nethouse är samarbetet med Örebro universitet där man nu håller på att bygga upp ett forskningsområde inom eHälsa. Nethouse finansierar stora delar av det initiala arbetet för att man på sikt ska kunna bedriva viktig forskning inom eHälsa i nära samverkan med regionala företag, landstinget och kommuner i Örebroregionen.
Nethouse tar också emot praktikanter och examensarbetare i hopp om att knyta tidiga kontakter med framtida arbetskraft. Under våren har Nethouse tagit emot sju nya ex-jobbare från Örebro universitet vilket ligger i linje med företagets tillväxtambition.
– Många förknippar ordet tillväxt enbart med ökade intäkter. Vi ser det ur ett större perspektiv. För oss handlar tillväxt om att skapa utrymme för utveckling i regionen, det gynnar oss också eftersom vi får ett större kundunderlag i takt med att regionen växer och blir mer attraktiv för nya aktörer och potentiella kunder, konstaterar Fredrik Stenman.

Ökad effektivisering är också hållbart
Nethouse samarbetar med både privata och offentliga verksamheter. Nethouse har tillsammans med Trafikverket Förarprov utvecklat en digital lösning för hantering av bokningar och genomförande av körkorts- och yrkesprov, vilket medför att cirka 250 000 personer får sitt körkort snabbare.
– Trafikverkets målsättning var att få en snabbare, säkrare och smidigare hantering av hela processen, från anmälan av prov till utfärdandet av förarbevis. Lösningen som vi har tagit fram här i Örebro är helt digital med surfplatta som verktyg, förklarar Fredrik Stenman.
Den administrativa delen har integrationer med olika myndigheter och register för snabb och säker tillgång till information. Nethouse har varit ansvariga för teknisk design, implementation och ansvarar nu även för förvaltningen av lösningen.