Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Långsiktig utveckling av bostadsmarknaden

Att en av Sveriges största fastighetsförvaltare ger sig in i kampen mot bostadsbristen är såväl väntat som välbehövligt. Riksbyggen är en kooperativ samhällsbyggare som kännetecknas av ett stort engagemang för lokal utveckling. Det märks tydligt i nya bostadsprojekt som drivs i Helsingborg.

Riksbyggen utvecklar boendemiljöer främst genom nyproduktion och har hittills varit fokuserade i första hand på bostadsrätter. För att bidra till att bygga bort bostadsbristen har Riksbyggen gett sig in på marknaden för hyresrätter. Befintliga bestånd har förvärvats i syfte att utvecklas och nyproduktion av hyresrätter är på gång på flera håll, bland annat i nordvästra Skåne och Helsingborgstrakten.
– Vi ser dels ett eget ansvar för att utveckla bostadsmarknaden och då behövs alla upplåtelseformer. Dessutom vill vi bidra till att fler satsar på bostadsbyggnation. Genom att vi investerar så kan vi inspirera fler att göra samma sak, menar Ulrika Nyström, chef för Riksbyggen Bostad region Syd.

320 nya bostäder i H+
Helsingborg är sedan länge en attraktiv boendekommun med påtaglig bostadsbrist som följd. Flera stora projekt är på gång med långsiktiga mål. Ett av de mest omtalade är utvecklingen i det stora stadsförnyelseprojektet H+. Riksbyggen är bland de första sju att få börja bygga bostäder inom ramarna för H+, där kraven på framförallt arkitektur och gestaltning är höga.
– De första bostäderna byggs i Oceanhamnen mitt emot Knutpunkten. Vi vann markanvisningen baserat på vårt hållbarhetsarbete som ligger i linje med de höga krav som kännetecknar utvecklingen av hela H+. Det blir havsutsikt med närhet till kommunikationer och centrum, ett toppenläge helt enkelt, förklarar Ulrika Nyström.
Helsingborg kommer att få ett tillskott av omkring 320 nya bostäder i första etappen av H+. Upplåtelseformen är ännu inte fastställd. Utvecklingen är dock långsiktig med möjlig byggstart under nästa år. Riksbyggen spiller ingen tid utan utvecklar parallella projekt samtidigt, bland annat vid Råå där man utvecklar Brf Fiskelyckan med 67 nya bostadsrätter.

Hållbart för framtiden
I skrivande stund bygger Riksbyggen nytt på flera andra håll i regionen, bland annat i Båstad som får ett seniorboende enligt Bonumkonceptet, samt i Höganäs där man bygger lägenheter med hög tillgänglighet intill Folkparken och Julivallen. Alla nya bostadsprojekt uppfyller kraven för Miljöbyggnad klass silver eller högre. Riksbyggen gör dessutom en ekosystemtjänstanalys inför varje markköp.
– Vi ska bygga bostäder för alla skeden i livet och vara långsiktiga förvaltare. Att satsa på hållbar byggnation med bra material och lösningar som ger låg energiförbrukning är självkart. Det är också självklart för oss att satsa på bostäder som ökar integration och bidrar till social hållbarhet. Det märks tydligt i nuvarande projekt i regionen, samt inte minst i att vi inom Riksbygger numera satsar på hyresrätter också, säger Ulrika Nyström som avslutning.