Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Långsiktiga mål och trygga jobb inom massaindustrin

Nordisk pappers- och massatillverkning är ett konkurrenskraftigt alternativ världen över, och det är mycket tack vare de investeringar som Ahlstrom-Munksjö gör. Ambitionen är tvådelad – genom att ta vara på en fantastisk råvara lokalt kan arbetstillfällen också behållas lokalt.

Ahlstrom-Munksjö har etablerat en unik ställning inom specialpappersprodukter. Den största produktkategorin, som bland annat tillverkas vid Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk i Askersund, är specialmassa för framställning av elektrotekniska papper, isolerings- och kabelpapper samt filter.
– Vår verksamhet kommer även fortsättningsvis att vara inriktad på tillverkning av blekt och oblekt långfibrig sulfatmassa. Redan idag är vi marknadsledande inom vissa nischer av specialmassa, säger Ulrika Kraft Stenlund, vd Aspa Bruk och Head of Specialty Pulp, Ahlstrom-Munksjö.
Det är med andra ord en framtidssäker verksamhet med många arbetstillfällen, långsiktiga mål och trygga jobb som gäller.

Fantastisk råvara – bra jobb
I Aspabruk finns en stark tradition att förvalta och förädla. Den största utmaningen för framtiden kan bli kompetensfrågan – många industriföretag slåss om samma kompetens så det gäller att visa upp sina bästa sidor.
– För den som vill arbeta med en fantastisk råvara – som både är förnybar och miljövänlig, är pappers- och massaindustrin ett bra val, understryker Ulrika Kraft Stenlund.
– Det är viktigt för alla som arbetar här att känna att vi kan bidra till något hållbart för framtiden. Vi har en fantastisk råvara för det och det kan nog locka fler till branschen, tillägger hon.
Inom koncernen finns ett 40-tal enheter i 15 länder. Aspa Bruk är en av de större fabrikerna med närmare 200 anställda och en produktion på cirka 200.000 ton massa per år.
– För att vi även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare har vi valt att satsa mycket på att skapa ett hållbart ledarskap och en bra arbetsmiljö. Vi har en platt organisation med hög grad av medbestämmande, det finns stora möjligheter att vara med och påverka företagets utveckling. Det tror jag att många värdesätter idag.

Utvecklar bioekonomin
Andra viktiga satsningar kretsar kring miljöfrämjande val där all vedråvara är spårbar och kommer från icke-kontroversiella källor i Sverige. En stor del är FSC- eller PEFC-certifierade. Allt fler kunder förutsätter att råvaran ska vara miljövänlig och många upphandlar inte massa som inte är FSC/PEFC-märkt.
– Nästan all vår produktion går på export idag. Många av våra kunder har varit med väldigt länge och följt vår utveckling. Vi ska naturligtvis fortsätta värna om dem, samtidigt som vi vill bredda vår kundkrets och applikationsområdet för vår massa. Det blir ett viktigt steg i vår framtida utveckling.
För att nå fler kunder kommer Ahlstrom-Munksjö, både på koncernnivå och lokalt, framledes att engagera sig mer i bioekonomins utveckling.
– Det händer väldigt mycket inom bioekonomi nu och forskning pågår för att i allt större utsträckning ersätta fossilt med förnybart. Här vill vi gärna vara med och påverka för framtiden, bekräftar Ulrika Kraft Stenlund.