Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Långsiktighet och kontinuitet lönar sig i bunkervärlden

Över ett sekel har passerat sedan familjeföretaget BRP grundades på Västkusten av Johan Peterson och hans bröder. Verksamheten har idag en annan inriktning än då den först etablerades, men drivs fortfarande som familjeföretag av bröderna Gunnar, Bertil och Mattias Peterson. Den starka entreprenörsandan lever kvar och präglar såväl den dagliga verksamheten som framtida investeringar med en del spännande projekt i pipelinen.

Liksom många andra anrika rederier på Västkusten börjar BRPs historia inom fiskenäringen. I takt med att marknaden utvecklades åt annat håll började man bedriva frakt av styckegods och därefter även bulk. Idag är BRP ett renodlat bunkerrederi och verksamheten har även utvecklats med försäljning av diesel och villaolja som ett sidospår.

Långsiktighet och kontinuitet lönar sig
Under de tuffa åren efter den senaste finanskrisen har BRP liksom många andra i bunkerbranschen fått vara extra lyhörda och innovativa för att klara uppehället. Då har det snabbt visat sig att långsiktighet och kontinuitet lönar sig, kärnvärden som BRP har arbetat med sedan företaget grundades 1907.
– Vi har överlevt och företaget mår bra idag. Det har vi lyckats med genom att vara så effektiva som möjligt och genom att alltid tänka långsiktigt, säger vd Mattias Peterson, som tillhör fjärde generationen i familjeföretaget.
Liksom sina företrädare är Mattias utbildad sjökapten, med många års erfarenhet från sjön. För ett mindre rederi som BRP är flexibilitet det allra viktigaste, samt att fartygen alltid nyttjas optimalt. Mattias är därför inte främmande för att själv ta rodret om det behövs, exempelvis om någon i besättningen blir sjuk. Detsamma gäller Bertil som är tekniskt ansvarig på BRP.
– En stor fördel med att få vara en del av den operativa verksamheten är att jag får en möjlighet att verkligen lära känna personalen. Jag ser och förstår deras verklighet och det hjälper mig att fatta bra beslut som vd. Samtidigt får besättningen en chans att lära känna mig och jag känner att vi har stärkt våra relationer avsevärt under åren, det är bra för alla parter samt för BRP som småskaligt tankrederi.

Säkerhet alltid högsta prioritet
Utan bunkerbåtar skulle den globala sjöfarten inte vara tillräckligt effektiv, och många aktörer skulle kanske inte kunna konkurrera med bra villkor. Bunkring i rätt tid optimerar rederiernas flöden, eftersom det möjliggör en så kort deviation (avvikelse från traden) som möjligt.
Efter ett antal allvarliga olyckor har den globala sjöfarten börjat få upp ögonen för hur viktigt det är med säkerhet. Det är BRPs uppgift att se till så att kundens fartyg får bränsle i rätt tid, och att det görs på ett säkert och kontrollerat sätt.
– Eftersom vi hanterar en produkt som kan orsaka stora miljöskador vid en eventuell olycka så är det naturligtvis extra viktigt att vi arbetar med säkerhet i alla led. Vi överträffar alla gällande säkerhetskrav som IMO har satt upp, vi har designat våra fartyg för att uppnå de krav som vi satt internt. Båda fartygen är byggda i Norge för att säkerställa att våra krav efterlevs, vi känner oss mycket väl rustade, konstaterar Mattias.

Säkerhetstänk kan ge ny affär
BRPs båda fartyg, M/T Fox Sunrise och M/T Fox Luna, är toppmoderna tankfartyg med högsta säkerhetsklass. Det inkluderar bland annat dubbla skrov, fler reservmotorer och extra propellrar. På så vis kan BRP garantera att fartygen kan fortsätta sin rutt även om en propeller eller en motor skulle gå sönder. Både Fox Sunrise och Fox Luna håller en hög miljöprofil och klassas därför som ”Clean” i fartygsvärlden.
BRP är lyhörda och räds inte för att göra nya investeringar i enlighet med marknadens behov. Företagets fokus på säkerhet kan generera nya affärsmöjligheter.
– Vi har nyligen lämnat in en ansökan till EU inom ramen för EMSA, där vi redogör för vår lämplighet som undsättare vid eventuella olyckor. Vi kan bistå med ett fartyg för uppsamling av oljespill, det har vi kapacitet för idag och det skulle trygga viss sysselsättning. Samtidigt är det inte vår huvudverksamhet, men vi tycker det är viktigt att visa att vi bryr oss och vill vara en del i utvecklingen av en säkrare sjöfart, säger Mattias Peterson som avslutning.