Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Långsiktigt ägande och förvaltande är det som gäller

Från att ha varit en relativt liten aktör på den svenska bostadsmarknaden till att idag vara en av Nordens största fastighetsägare. På bara tio år har Heimstaden utvecklats till en samhällsbyggare av klass och rang. Framgångsreceptet bygger på stark lokal förankring och förmåga att investera i rätt projekt.

Det aktuella bostadsprojektet i Yllefabriken i Norrköping vittnar om att det finns en marknad och ett intresse för fina lägenheter i premiumlägen. Beläget mitt i Gamlebro i centrala Norrköping, med utsikt över Motala ström, kommer hyresgästerna att bo i händelsernas centrum. Inte helt förvånande så är samtliga 110 lägenheter uthyrda innan färdigställandet.

Bygger i premiumlägen
Yllefabriken är ett av Heimstadens många projekt i Östergötland. I Norrköping pågår i skrivande stund en mycket omfattande utveckling av området Inre hamnen, där en helt ny stadsdel växer fram. Heimstaden är en av aktörerna i området och hoppas på en möjlig byggstart inom ett till max två år. Även här blir det fråga om hög standard i premiumläge.
– För att vi ska vara framgångsrika på lång sikt måste vi kunna blicka framåt och nästan förutspå marknaden om fem till tio år. Det kan tyckas omöjligt, men en del av det arbetet kretsar kring att skapa olika typer av bostäder i olika lägen och med olika standard. Därför satsar vi även på andra områden i såväl Norrköping som Linköping, säger Niklas Jensen, fastighetschef på Heimstaden Region Mitt.

Även utanför stadskärnan
Även om det ofta talas om bostadsbrist så finns det attraktiva bostäder att tillgå i både Norrköping och Linköping. Speciellt om man är villig att söka sig en bit utanför stadskärnan.
– En sund bostadsmarknad kan inte enbart byggas i centrum. Vi har många projekt på gång i centrala lägen, men vi tittar även på att utveckla ytterområden såsom Vilbergen, säger Niklas Jensen.
Yllefabriken och Inre hamnen är projekt i spännande områden med en hyressättning som kommer att anpassas efter det. För att bredda målgruppen och möta fler hyresgäster gör Heimstaden även stora investeringar i äldre bestånd som rustas upp.
Ett sådant projekt pågår just nu utanför stadskärnan, närmare bestämt i Vilbergen i Norrköping, där man börjat renovera ett antal bostäder byggda på 60-talet. Samtidigt planeras det för mellan 400 och 600 nya bostäder i samma område.

Bygger långsiktigt
Just Vilbergen är ett spännande projekt dels för att det omfattar väldigt många bostäder, och dels för att det är så differentierat. Det kommer att bli en bra mix av äldre och nya bostäder för en mycket bredare målgrupp, vilket i sin tur kan kopplas till den sociala hållbarhetsvisionen inom Heimstaden.
– Jag tror personligen att en mycket viktig aspekt som skiljer oss från många andra fastighetsägare är att vi är långsiktiga i våra projekterings- och byggprojekt. Vi investerar hellre för ett långsiktigt ägande och förvaltande framför snabba, kortsiktiga vinster, säger Niklas Jensen.
Heimstaden har samtidigt en god ekonomi över lag som gör det möjligt att investera där det behövs. Ett växande fastighetsbolag som är med i matchen.