Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Länsförsäkringar investerar i regionens utveckling

Länsförsäkringar står sig bra i tuff konkurrens och behåller förstaplatsen med landets nöjdaste försäkringskunder. Det kundägda företaget erbjuder dessutom helhetslösningar inom allt som rör bank och fastighetsförmedling. Kunderna värdesätter möjligheten att kunna vända sig till en och samma partner för många av livets viktigaste beslut, något som uppmärksammas gång på gång i olika kundundersökningar.

Länsförsäkringar Älvsborg har anor som går tillbaka till 1841 då Elfsborgs Läns Brandstodsbolag grundades. Tillsammans med 22 andra länsbolag runt om i landet är Länsförsäkringar Älvsborg medlemmar i Länsförsäkringsgruppen. Företaget föddes ur de gröna näringarna och lantbruken runtom i regionen utgör fortfarande en stor del av kundgruppen, som under årens lopp utökats med kunder inom i princip alla branscher.
– En av våra främsta konkurrensfaktorer är att vi kan erbjuda det stora bolagets styrka samtidigt som vi kan vara personliga och lokala. Vår målsättning är att ge våra kunder, som också är delägare i bolaget, bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna, säger Sten Lundqvist, vd för Länsförsäkringar Älvsborg.

Personlig service, trygghet och enkelhet
Länsförsäkringar Älvsborg verkar i de 19 kommuner som tidigare utgjorde Älvsborg län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen. Den lokala förankringen är oerhört viktig. Med närmare 140 000 kunder från Tranemo i söder till Åmål i norr, tio lokala bank- och försäkringskontor, 20 lokala försäkringsombud och styrelse- & fullmäktigeledamöter med lokal förankring visar Länsförsäkringar sitt lokala engagemang där kunden alltid står i centrum.
– Även om stora delar av de löpande bank- och försäkringstjänsterna kan skötas via nätet så är det personliga mötet oerhört viktigt, inte minst när det gäller de stora frågorna som exempelvis bolån. Ofta är det ett av livets största beslut, och då vill man som kund känna trygghet i att ha en engagerad och lokal aktör, förklarar Sten Lundqvist.
Som bank- och försäkringsbolag tar Länsförsäkringar hand om kundens hela ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar erbjuds trygghet och enkelhet samtidigt som kunden får mer pengar över till sådant som förgyller livet.
– Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i kundens vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador ökar dessutom chansen för återbäring till våra sakförsäkringskunder, upplyser Sten.
Engagemanget bidrar till att Länsförsäkringar år efter år har Sveriges nöjdaste kunder med växande marknadsandelar inom alla kategorier. Störst är man än så länge på sakförsäkringar.

Skapar utrymme för tillväxt
Länsförsäkringar bidrar till lokal såväl som regional tillväxt. I Åmål har Länsförsäkringar bland annat varit delaktiga i uppstarten av det stora Måkebergsprojektet, ett av regionens mest uppmärksammade bostadsprojekt intill Vänerns strand.
– De attraktiva bostäderna i Måkeberg kommer att öka inflyttningen i Åmål och därmed bidra till en fortsatt tillväxt i kommunen. Det blir ringar på vattnet som kommer att gynna hela regionen på sikt, menar Sten Lundqvist.
Länsförsäkringar bidrar också till utveckling genom att satsa på idrotts- och fritidsaktiviteter. Investeringarna i Arena Vänersborg är inte enbart inriktade på att stärka bandy som sport, utan även på att skapa utrymme för andra aktiviteter som gynnar Vänersborg med omnejd.
Målet för Länsförsäkringar Älvsborg är inte att maximera vinsten utan att erbjuda sina kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Överskottet går tillbaka till regionen, kunderna och delägarna.