Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Länsförsäkringar Jämtland erbjuder helheten

Länsförsäkringar Jämtland är precis som alla andra 23 länsförsäkringsbolag i Sverige ägt av sina kunder och verkar självständigt där kunderna bor.
I Jämtland har Länsförsäkringar kontor i Östersund, Hammarstrand, Åre, Strömsund och Sveg med totalt cirka 110 anställda.

– Vi har en traditionell försäkringsverksamhet sedan mer än 160 år tillbaka, där man kan försäkra villor, bilar, företag, lantbruk etc. 1985 bildade Länsförsäkringsgruppen ett livförsäkringsbolag, Länsförsäkringar Liv, och 1995 bildades bankverksamheten med Länsförsäkringar Bank, berättar Jan Persson, försäkringschef på Länsförsäkringar Jämtland.
Bankchef Lars Rådström tillägger:
– Många uppskattar att vi kan erbjuda helhetslösningar inom både bank, försäkringar och numera även fastighetsförmedling. Det är frågor som är intimt förknippade idag.
Länsförsäkringar är Sveriges äldsta försäkringsaktör. I början handlade det mycket om att försäkra lantbruk och privat egendom, men efterhand har verksamheten utökats för att idag täcka in i stort sett allt inom sak- och personförsäkring. Dessutom konkurrerar Länsförsäkringar idag med storbankerna som en av landets största privatbanker och bolåneinstitut. Banken har även etablerat sig som en fullsortimentbank för företagare.
– Under 2012 har vi verkligen satt företagsbanken på kartan. Det har resulterat i ökad efterfrågan och stark tillväxt även på företagssidan, konstaterar Lars Rådström.
Länsförsäkringar Jämtland är dominerande inom sakförsäkring i länet och försäkrar mer än hälften av länets hushåll och företag.

Nöjda kunder
– Kundnöjdheten på banksidan har vuxit för oss de senaste åren. Vid den senaste mätningen i oktober 2012 hade vi, för åttonde året av nio möjliga, de mest nöjda kunderna, säger Lars Rådström.
2011 blev Länsförsäkringar också utsedd till Årets Bank i en jämförelse som sedan drygt 20 år görs i Privata Affärers regi.
– Vi är inget traditionellt aktiebolag utan ägs av våra kunder i en ömsesidig bolagsform och det är en stor styrka. Vi har inga andra uppdragsgivare än våra kunder, säger Jan Persson.
Målet för Länsförsäkringar Jämtland är inte att maximera vinsten utan att erbjuda sina kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Om det går bra kan överskottet gå tillbaka till kunderna och delägarna, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

En rörligare marknad
– Det är en tuff och hård konkurrens på banksidan, men det som gör att vi har haft en stark tillväxt är att det har blivit en rörligare marknad. Man har inte bytt bank så ofta tidigare, men det har skett ett trendbrott de senaste tio åren. Nu gör allt fler aktiva val och ser över sina bankrelationer och där är Länsförsäkringar väldigt anpassad till sin tid, säger Lars Rådström och fortsätter:
– Men konkurrensen är fortfarande väldigt hög, inte minst på priser och villkor, eftersom det i media och press har varit stort fokus på det som bland annat har med bolån och placeringar att göra. Kunderna jämför och utvärderar och tar beslut efter det.

Nära kunderna
Att Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt företag innebär att man finns nära kunderna och kan snabbt vara på plats vid till exempel skadereglering.
– Eftersom vi har så stora marknadsandelar på försäkringssidan så har vi förstått att jämtarna och härjedalingarna uppskattar oss och det vill vi naturligtvis leva upp till, säger Jan Persson.
Länsförsäkringar Jämtland har fem kontor, varav tre är bemannade, där kunder kan utföra sina ärenden. De övriga två kontoren har tidsbokad bankrådgivning.