Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Länsförsäkringar tror på ökat kunskapsutbyte

Som en av regionens största och mest kompletta bank- och försäkringsbolag är det en självklarhet för Länsförsäkringar Västernorrland att vara med och driva utvecklingen inom CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Det ger inte bara mervärde för kunderna med utveckling av vassare tjänster, utan bidrar även till ett ökat kunskapsutbyte genom hela regionen som i sin tur kan bidra till ökad sysselsättning och tillväxt.

CER är mer än en centrumbildning för akademisk forskning. Som viktig samarbetsplattform och länk mellan akademi och näringsliv fyller CER samtidigt en funktion som Sundsvalls branschnätverk för bank, försäkring, pension, revision och fastighetsförvaltning.
Genom CER kommer akademisk forskning till nytta inom de branscher som är involverade. För kundägda Länsförsäkringar är det lokal förankring, hög tillgänglighet och ett heltäckande bank- och försäkringsutbud som gäller.
– Allt vi gör ska bidra till att realisera vårt största intresse, nämligen att erbjuda prisvärda produkter och ett komplett tjänsteutbud till våra kunder. Kundnytta går före allt annat, de vinster som uppstår tillkommer efter vissa principer kunderna genom återinvestering och förbättrad service, förklarar Leif Johanson, vd för Länsförsäkringar Västernorrland.

Lokalkännedom som konkurrensfördel
Länsförsäkringar Västernorrland fyller 170 år i år. Verksamheten har i stor utsträckning funnits med under utvecklingen av Sundsvalls näringsliv så som det är uppbyggt idag, med en stark koncentration av kunskaps- och tjänsteinriktade branscher. Länsförsäkringar har ett utbud som lever upp till dagens höga förväntningar och som skapar trygghet för både företag och anställda.
Under de senaste åren har Länsförsäkringar även satsat på att utveckla tjänsterna så att de passar en bredare målgrupp. Idag erbjuds allt inom sak- och personförsäkring samt banktjänster. Genom etableringen av Länsförsäkringar Bank kan kunderna samla hela sitt engagemang av försäkrings- och bankprodukter hos Länsförsäkringar och på det viset få en tydlig bild över sin ekonomi.
– Vi vill se till helheten för våra kunder och därför har vi de senaste åren även utvecklat fastighetsförmedling och startat bank. Kunderna kan numera vända sig till oss under (i stort sett) livets alla skeden – från första sparkontot till försäljning/ köp av bostad. Vår främsta styrka förutom vår erfarna personal och lokala beslutskraft, är att vi känner den lokala marknaden väl och vet vilka behov som finns just här, understryker Leif Johanson.

Forskning är en framtidsinvestering
Det är en intressant utveckling som präglar Länsförsäkringar, som med rötter i det svenska lantbruket har vuxit sig marknadsledande inom många områden. Med kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors möter Länsförsäkringar marknaden i Västernorrland på lokal nivå, med god lokalkännedom och snabba beslutsvägar.
– Vi satsar framförallt på att skapa trygghet för våra kunder och då måste vi vara lyhörda för marknadens behov och förändringar. Vår delaktighet i CER hjälper oss med detta, menar Leif Johanson, som ger ett framgångrikt exempel med Ekonomiforskningsstiftelsen som skapats tack vare samarbetet inom CER.
– Att möjliggöra för forskning inom ekonomiska relationer ger förutsättningar för att vi ska kunna attrahera arbetskraft till vår region. Ökad attraktionskraft för länet gynnar alla som lever och verkar här. Kompetens kommer att bli en bristvara, så vi har gjort en viktig framtidsinvestering redan nu, säger en nöjd Leif Johanson.