Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Länssamverkan för att utveckla samhällsorientering

Alla som kommer till Sverige för att bosätta sig erbjuds att få delta i en samhällsorienteringskurs inom ramen för etableringen. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället.

I Örebro län samverkar kommunerna för att utveckla samhällsorientering tillsammans. Enhetschefen Leif Ageland är starkt drivande i att utveckla konceptet för att kunna möta de behov som finns idag.
– Man kan säga att samhällsorienteringen är som en nyckel in i det svenska samhället. För att maximera nyttan av kursen är det viktigt att vi kan skapa intresse och erbjuda något som deltagarna kan använda för att komma in i det svenska samhället. Därför har vi i Örebro län valt att bygga upp samhällsorienteringen med utbildare, som är etablerade i det svenska samhället men som har ett annat modersmål än svenska, förklarar Leif.
Bredden på utbildarnas kompetens ska spegla samhällets mångfald, därför finns det väldigt många olika kunskaper och bakgrunder hos de befintliga utbildarna inom samhällsorienteringen. Det ser Leif Ageland som en stor styrka och fördel för samhällsorienteringen i Örebro län, som samordnas för alla kommuner i länet via en gemensam enhet under Karlskoga kommuns vuxenutbildning.

Rätt nivå för alla
Samhällsorienteringskursen sker en dag i veckan under tio veckor och omfattar totalt 60 timmar. Kursen omfattar åtta olika delar i det svenska samhällets regelverk, blandat med vardagliga frågor gällande skola, sjukvård och annan kommunal service. De viktigaste frågorna enligt deltagarna är bland annat jobb, bostad och sjukvård.
– En stor fördel som vi ser det är att utbildningen sker i dialogform. Det är viktigt att utbildningen sker i dialog för att det ska finnas utrymme för frågeställningar från deltagarna.
I Örebro län har man valt att samarbeta med bland annat de kommunala bostadsbolagen, vars representanter kommer och informerar om hur man lättast kommer in på bostadsmarknaden.

Nyckeln till Sverige
Samhällsorienteringen ligger inte inom Sfi, Svenska för invandrare, utan är en fristående kurs som erbjuds via Arbetsförmedlingen.
– Kursen tar upp de områden som är viktigast att känna till för att skapa ett bra liv i Sverige. Vi ser att våra deltagare generellt är mycket nöjda med kursen och dess innehåll. Det är just det vi menar med nyckeln till Sverige, säger Leif Ageland.