Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lantligt boende mitt i stan

Ett tryggt, lantligt boende med korna betandes runt knuten. En halv kilometer bort ligger centrum. I Essunga kommun är det möjligt att förena det genuina och riktigt naturnära med stadens alla fördelar i form av service, shopping och kulturupplevelser.

För drygt ett år sedan färdigställde det allmännyttiga bostadsbolaget Essunga Bostäder ett nybygge om 20 lägenheter mitt i centrala Nossebro. Det finns redan idag beläggning för minst ett, kanske till och med två, liknande hus som Essunga Bostäder hoppas på att kunna börja bygga inom några år.
– Efterfrågan på hyresrätter har ökat och vi har inga lediga lägenheter idag. Vi behöver bygga ut för att möta en ökande efterfrågan, då löser vi samtidigt ytterligare en utmaning genom att tillgängliggöra fler villor i kommunen, förklarar Kenneth Lundqvist, vd på Essunga Bostäder sedan ett år tillbaka.
Kenneth har tidigare varit teknisk chef i Herrljunga kommun och på Luftfartsverket. Han bidrar med en hel del nytänkande idéer och ett brinnande intresse för samhällsutveckling.

Utvecklar hela kommunen
Essunga Bostäder är en viktig och väl synlig aktör på den lokala bostadsmarknaden. Att vara tillgänglig och möta kommunens behov omfattar inte enbart nybyggnation, underhåll är minst lika viktigt menar Kenneth Lundqvist.
– Vi bedriver ett långsiktigt underhåll i alla våra fastigheter för att ta vara på de värden vi har och främja ett hållbart förvaltande. Ur den aspekten kan vi med rätta säga att vi har en tydlig roll i utvecklingen av Essunga som bostadskommun.
Kenneth berättar även att Essunga Bostäder undersöker möjligheten att erbjuda kooperativa hyresrätter för att vara ett attraktivt alternativ för fler.
– Vårt uppdrag är att kunna tillhandahålla något som passar alla. Därför har vi satsat på olika typer av hus i olika miljöer. Vi anpassar oss efter marknadens efterfrågan och de förutsättningar vi har som allmännyttigt bolag.

Måste bygga ut
Essunga kommun är känd för att ha landets bästa skolor. Miljön är lantlig och typiskt naturnära med korta avstånd mellan de olika sevärdheterna som finns inom kommunens gränser. Människor vill bo i en sådan miljö, där man känner sig trygg och delaktig.
– Det råder ingen tvekan om att vi måste bygga ut antalet hyresrätter och vi hoppas på att komma igång med detta inom ett par år. Hela Essunga visar på en stark framåtanda som naturligtvis också präglar bostadsmarknaden. För att Essunga kommun ska vara fortsatt attraktiv att bo och verka i måste det finnas olika boendealternativ. Vi kan genom att bygga ut hyresbeståndet bidra med en bra grund för fortsatt utveckling, säger Kenneth Lundqvist.