Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Lantlivet i Svedala inte långt från storstadsregioner

Det märks att allt fler väljer livskvalitet och trygghet när landsbygdskommunen Svedala fortsätter att växa både befolkningsmässigt och i antalet företag som etableras inom kommunen. Vacker natur med öppna landskap och mycket lantbruk kännetecknar Svedala, som samtidigt erbjuder ett guldläge för etablering i närheten av storstadsregioner.

Svedala har alltid varit en mycket attraktiv plats, men har kanske inte gjort så mycket väsen av sig för att aktivt marknadsföra det. Här har livet fått gå sin gilla gång i stillsam ro, men fortfarande med tillgång till all tänkbar service och möjligheter för en aktiv fritid.
Närheten till större städer som Malmö, Lund, Ystad och Köpenhamn placerar egentligen Svedala mitt på kartan över premiumområden att bosätta sig och driva företag på. Nu är det på tiden att det uppmärksammas, tycker kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).
– Vi har inte bara närheten rent geografiskt. Vi har även en väl utbyggd infrastruktur som gör det möjligt att fullt ut dra nytta av läget. Svedala är en knutpunkt för motorväg, tåg och flyg i alla riktningar. Att vi dessutom har vackra omgivningar och ett rikt kulturliv är viktiga mervärden, säger Linda.

Byggklar mark, lokaler och snabba beslut
Tack vare infrastrukturen har Svedala en betydligt större arbetsmarknad än vad många tror. Storstadsregionen Malmö nås snabbt, och till och med Köpenhamn är inom pendlingsavstånd. Det ger Svedala en unik ställning som en kommun som kan erbjuda lantligt boende, men samtidigt behålla en attraktiv och ytterst mångfacetterad arbetsmarknad.
Närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson intygar att Svedala har gjort en resa och nu placerar sig i samma sammanhang som större kommuner präglade av stark tillväxt. Det ger nya möjligheter för företag som vill etablera sig i närheten av storstadsregioner, men som vill lägga mer kraft på att utveckla sin kärnverksamhet än på att leta efter byggklar mark. I Svedala finns det redan mycket serverat och klart.
– Det finns många fördelar med Svedala som etableringsort och vår tillgång på mark och lokaler är naturligtvis exempel på det. En annan avgörande faktor är att kommunen tar hand om bygglovsärenden snabbt och effektivt, och servar företag som vill flytta hit både före och efter flytten. Det ska vara enkelt att etablera sig här och det arbetar vi ständigt för, understryker Thomas.
Svedala har en ung befolkning, med en hög andel barnfamiljer och ungdomar under 19 år. Det ger goda utsikter för framtida kompetensförsörjning, något som många andra kommuner kämpar med när den demografiska utvecklingen ofta pekar åt andra hållet. Det finns alla möjligheter för Svedala att utvecklas som nav för kompetensförsörjning för en större arbetsmarknadsregion.

Ny översiktsplan på gång
I Svedala värnas hållbar utveckling för både stad och landsbygd. Kommunens översiktsplan står under aktualisering och omarbetning nu som ett led i att orten går från traditionell bruksort till en mer mångsidig boende- och verksamhetsort. Det finns bland annat stora förhoppningar på att stärka handeln i kommunen genom att frigöra och förtydliga ytor för det.
– Svedala kommer till viss del att få ny gestaltning, men det skånska landskapet kommer fortfarande att utgöra hjärtat i kommunen, säger stadsarkitekt Karin Gullberg. Skog och lantbruk ska bevaras som en del av kommunens kulturella arv, även när man planerar för fler bostäder och verksamheter i den nya översiktsplanen.
Det goda livet ska även fortsättningsvis vara Svedalas utgångspunkt, där hållbarhet gestaltar sig i att det aldrig är långt till gröna områden, hästhagar och hemliga smultronställen. Det är livskvalitet om något.