Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Lapplands elnät kopplar in 179 turbiner i Markbygden

Markbygdens vindkraftpark med sina planerade 1101 verk blir den hittills största i sitt slag i Europa, med en beräknad årlig produktion på hela 12 TWh. All el som produceras i Markbygden blir en del av den svenska elmixen, därför är det helt avgörande att det finns ett robust stamnät som kan transportera elen söderut. Det är huvudfokus för Lapplands Elnät just nu.

Lapplands elnät är en del av One Nordic, och har således de muskler som krävs för att axla ett så pass omfattande projekt som Markbygden. Lapplands Elnät utför entreprenader såsom om- och nybyggnationer av lokal- och regionnät i trakterna kring Norr-Västerbotten-och Västernorrland.
– Uppdragen omfattar ofta allt från projektering till slutmontage och driftsättning, och inom vår organisation finns alla kompetenser som krävs för ett helhetsåtagande med ingenjörer, projektledare, tekniker och montörer. Vi kan även vid behov få tillgång till övrig kompetens inom One Nordic, säger Stefan Helmvall, vd på Lapplands Elnät.

Kopplar in 179 vindturbiner
Markbygden är ett av de största projekten som Lapplands elnät medverkat i hittills.
– Vi har fått förtroendet av NCC, som medverkar i första etappen och byggnationen av delprojektet Markbygden Ett, att elektrifiera 179 vindturbiner. Det är en enorm utmaning på väldigt kort tid, vi ska färdigställa allt under 2019 men vi ser att vi har alla möjligheter att lyckas. Vi har rätt resurser och kompetens för den här typen av jobb och vi är vana vid problemlösning, säger Stefan Helmvall.
Markbygden Ett är under full byggnation, från juni till november kommer Lapplands Elnät att koppla in de 179 verken för leverans till det allmänna elnätet.
– Vi har drivit vindkraftsprojekt sedan 2009 men det är under de senaste tre åren som det verkligen tagit fart, fortsätter Stefan. Det känns verkligen väldigt meningsfullt att få medverka i projekt som bidrar till klimatmålen och som lyfter Sveriges förnybara elproduktion till en ny nivå.

Fördubblad personalstyrka
Stefan Helmvall tillträdde som vd 2016. På bara 2,5 år har Lapplands elnät mer än fördubblat personalstyrkan, och mycket kan kopplas till utvecklingen i Markbygden utanför Piteå.
– Vi jobbar mot ett fåtal kunder, men vi gör omfattande jobb för var och en. Tack vare utvecklingen inom bland annat Markbygden så har vi nyligen etablerat ett antal kompetenscenter för vindkraft där vi samlar personal med know-how om elektrifiering av parknät. Vi är alltså rustade för en fortsatt utveckling inom vindkraften i Sverige och våra grannländer Norge och Finland och hoppas naturligtvis på att få vara med och leverera i kommande etapper i Markbygden också, säger Stefan Helmvall.

Även andra projekt
Inom Lapplands Elnät finns en specifik kompetens för just vindkraftsinstallationer, men det planeras även många andra projekt i norra Sverige. Bland annat så krävs kontinuerligt omfattande elnätsbyggnationer inom Vattenfalls elnät många år framåt, vilket finns med på agendan under kommande år. Det lär vara en fulltecknad orderbok på Lapplands Elnät under en längre tid framöver.