Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Läs industriteknik och du är garanterad ett jobb

Industrin är en av de största privata arbetsgivarna i Värmland. Därför är det ett mycket klokt val att läsa en industriteknisk utbildning om man vill få jobb. Detta bekräftar en färsk rapport, som Teknikcollege Värmland låtit ta fram i samarbete med Paper Province och Kompetensplattform Teknik. Jobben finns inom all tillverkande industri.

Men problemet för den värmländska industrin är att alldeles för få söker, samtidigt som man har ett stort behov. Dels är medelåldern hög med många pensionsavgångar som följd. Dels har intresset för det industritekniska programmet bland ungdomarna halverats under de två senaste åren. Redan nästa år kanske det inte finns tillräckligt med unga att anställa.
– Industrin är oerhört viktig för Värmland i stort, och samtidigt som många företag planerar att expandera pågår ett generationsskifte, säger Jeanette Löfberg, projektledare på The Paper Province och processledare för Teknikcollege Värmland. Nu är det hög tid att vända söktrenden!
Och då spelar Teknikcollege en mycket viktig roll. Under våren kommer man att jobba med aktiviteter för att påverka våra unga att söka till Teknikcollegeutbildningar. Dels kommer man att delta i olika gymnasiedagar, göra utskick och bjuda in till besök. Dels har man inlett ett samarbete med Therese Lindgren, YouTube-kändis. Therese har tidigare studerat teknik och är medlem i Mensa. Nu kommer hon att göra inlägg på YouTube och Instagram för att nå ut till främst tjejer och berätta om sitt teknikintresse.

Varför är det så bra att vara Teknikcollege-certifierad?
Hög teknisk kompetens är avgörande för industrins tillväxt. Innehållet i gymnasiets industritekniska utbildningar utformas i ett nära samarbete med regionens företag, så att det passar framtida behov. Samarbetet skapar en matchning mellan utbildningssystemet och de behov som våra industriföretag har. Att som gymnasieskola vara certifierad av Teknikcollege visar med andra ord att utbildningen är av mycket hög kvalitet, något som attraherar arbetsgivarna. Och att läsa en teknikcollege-certifierad utbildning är med andra ord i det närmaste en garant för att få jobb inom industrin. Man kan helt enkelt inte anställa outbildat folk. Och utan rätt kompetens kan företagen inte expandera.
– Teknikcollege erbjuder en samverkansmodell som gör det enklare för näringslivet att rekrytera rätt. Dessutom vittnar många företag om att nyanställda som gått på Teknikcollege kommer in i arbetet fortare, säger Jeanette Löfberg.
I Värmland har Teknikcollege idag tio certifierade gymnasieskolor i de sju kommunerna Hagfors, Sunne, Arvika, Eda, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. Läs mer på teknikcollege.se/varmland