Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Laser Nova – första kontakt för samordning av komplexa produktionsprojekt

Laser Nova AB är en av få specialister i Sverige som kan erbjuda det mesta inom industriell mikrobearbetning. Den huvudsakliga verksamheten kretsar kring att lösa komplexa produktionsproblem för kunder som värdesätter tillförlitlighet, precision och estetiskt utförande. Laser Nova tar ansvar och levererar förbättringar utöver det som står på ritningen och har breddat verksamheten markant under de senaste åren. Idag levererar företaget till flera av världens mest framstående aktörer inom medicinsk utrustningsindustri, försvarsindustri och finmekanisk industri.

– Vi drivs av att arbeta med kunder som prioriterar precision och funktion framför prispress, inleder VD Christer Nilsson. Vi har utvecklat vår verksamhet kraftigt under de senaste åren, för att behålla och utveckla konkurrenskraft har vi valt en ny färdriktning och tagit Laser Nova till en ny nivå. Från att vara en renodlad underleverantör har vi utvecklats till en fullskalig leverantör som erbjuder en bred flora av produkioner inom industriell mikrobearbetning. Vi är numera kundens första, och ibland enda, kontakt för samordning av komplexa produktionsprojekt. Vi tar ett betydligt större helhetsansvar inkl. exempelvis inköp, konstruktion, produktion, tvättning och packning.
Allt arbete sker med YAG-laser och CO2-laser. Oavsett om slutprodukten behöver vara så tunn att den släpper igenom ljus eller så pass robust att den klarar upprepat slitage har Laser Nova tillgång till rätt teknik för att hantera det. I produktionen förlitar man sig på laserteknik för svetsning, skärning, håltagning och märkning för att skapa de lösningar kunderna behöver.

Långa avtal med ledtider på upp till tio år
Laser Nova satsar på en hög automationsgrad i produktionen och ambitionen är att fortsätta bredda verksamheten. Christer Nilsson berättar att man nyanställt under 2012 och kommer att fortsätta tillsätta kompetens för att bygga upp fler processer inom Laser Nova.
– Vi förutsätter att nya medarbetare har ett genuint teknikintresse och fingertoppskänsla. Eftersom vår verksamhet kräver att man lägger mycket tid och engagemang på varje enskild kund måste våra medarbetare också ha tålamod och vara serviceinriktade. Vi arbetar med tidskrävande processer, inom medicinteknik som exempel kan ledtiderna vara flera år eftersom det krävs förstudier, tester och slutligen godkännande innan produktion. Vi är inte främmande för ledtider om upp till tio år, det är mycket långa relationer och långsiktiga avtal som vi arbetar med.
Nilsson ger ett exempel på en kund inom den medicinska sfären som Laser Nova inlett avtal med redan 1998. Först år 2008 kunde produktionen köras igång, efter det slutgiltiga godkännandet av produkten.

Fortsätter expandera inom nya områden
Christer Nilsson har arbetat med laserteknik i snart 25 år och var tidigare verksam hos föregångaren till dagens Laser Nova AB. Då företaget flyttade till Göteborg knoppades laserverksamheten av och etablerades som nytt bolag i Östersund med Christer som VD och delägare. Idag, efter 15 år, fortsätter Laser Nova sin expansion och utveckling av ny teknik för framtiden.
– Vår målsättning är att årligen skriva två leverantörsavtal som omfattar minst ett år med möjlighet till förlängning. Det är vår tillväxtambition. Våra samarbetspartners och kunder förser oss med prognoser som vi kan anpassa produktionen efter, med långsiktiga avtal på plats kan vi planera vår tillverkningsprocess bättre och därmed leverera exakt det kunden behöver i rätt tid, förklarar Christer Nilsson.
Renrumsteknologi är ett nytt område, under vintern bygger Laser Nova om för att kunna erbjuda tjänster som tvättning i renrumsmiljö, vilket framförallt den medicintekniska branschen uppskattar. Personal utbildas också för att kunna arbeta i den nya miljön. Christer Nilsson tror att den nya inriktningen kommer att växa, på sikt kan vi tänka oss att Laser Nova mycket väl kommer att kunna erbjuda storskaliga tjänster kopplade till renrumsteknik.

Positiva till nya samarbeten genom Z-Group
Som mindre aktör med knappt tio anställda drar Laser Nova stor nytta av att vara med i leverantörsnätverket Z-Group. Medlemsorganisationen Z-Group samlar ett 50-tal aktörer i Jämtland med gemensamma intressen kring tillverkning, automation och ny processteknik.
– Genom nätverket får vi möjlighet att köpa förnödenheter och utbildning till betydligt bättre priser. Dessutom får vi möjlighet att träffa andra medlemmar och lära känna andra tillverkande företag i vår region. Vi ser också en möjlighet i att vi kan hänvisa till varandra, om vi får en förfrågan av en kund som vi vet att en av medlemmarna i gruppen kan lösa så har vi möjlighet att snabbt skicka vidare förfrågan, det kan också leda till att vi får nya förfrågningar skickade till oss från andra medlemmar, säger Christer Nilsson.
Laser Nova har redan idag goda samarbeten med ett antal medlemmar i Z-Group och är positiva till att utveckla nya samarbeten framöver.