Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Laserhärdning och 3D-scanning ligger rätt i tiden

När det gäller laserbaserad ythärdning och olika typer av 3D-scanning och mätning ligger LaserTool steget före. Företaget arbetar nära industrikunder såväl i närområdet kring Olofström som i övriga Sverige.

LaserTool etablerades i Olofström 2002 och var då först och främst inriktat på laserhärdning av pressverktyg inom fordonsindustrin med fokus på några av marknadens största fordonstillverkare som Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Scania Lastvagnar och Saab Automobil. Förutom att Volvo Personvagnar i Olofström producerar i pressverktyg är man även en av Europas största verktygstillverkare. Att verksamheten föddes och utvecklades i just Olofström kommer därför inte som en överraskning.

Mervärde med laserhärdning
Med åren har LaserTool utveckalt processer för att möta marknadens krav på serieprodukter. Det innebär att man idag även lägger stort fokus på att laserhärda seriekomponenter och det inom fler branscher än fordonsindustrin.
– Fler och fler har insett att laserhärdning ger ett ökat mervärde. Det gäller speciellt för vitala seriekomponenter, många gånger med ett högt värde, där man lokalt och precist vill öka produktens slitstyrka. Det gör vi med hjälp av laserhärdning, förklarar Jan Kvist, vd på LaserTool.
– Laserhärdning har flera fördelar, varav en av de främsta är möjligheten att väldigt precist styra vilken del av detaljen som ska ythärdas, fortsätter han. Tack vare minimal värmepåverkan fås också ett bättre slutresultat där materialet behåller sina värdefulla egenskaper och detaljen sin ursprungliga form. Behovet av att efterbehandla produkten blir därför avsevärt mindre.
Laserbaserad ythärdning innebär med andra ord en stor besparing med minimerat materialsvinn och en mindre tidsåtgång, vilket i sin tur ger en lägre totalkostnad och kortare ledtid. Detta samtidigt som man genom laserbaserad ythärdning förbättrar prestanda med bland annat högre slitstyrka, och en generellt lägre friktion.
– Ytterligare en fördel är att man vid prissättning laserhärdning inte styrs av en produkts vikt. Det är storleken på ytan som ska härdas som avgör priset, tillägger Jan Kvist.

Utvecklas med 3D-scanning
En annan utveckling inom LaserTool som skett mot en bakgrund av marknadens förändringar är uppstarten av 3D-scanning som ett nytt affärsområde.
– En återkommande fråga som vi ställdes inför då vi skulle härda produkter var avsaknaden av aktuella CAD-underlag. Det är fortfarande så idag, även när tillverkningen är mer rationaliserad och mycket kretsar kring automation. Därför behövs 3D-scanning och 3D-mätning av detaljer, så att vi kan upprätta nya digitala modeller baserade på det, förklarar Jan Kvist.
Allt från flygplansvingar till små detaljer i en personbil kan 3D-scannas. Man kan till och med scanna konstverk för att därefter skala upp och maskinellt tillverka produkten.
– Ibland är 3D-scanning enda möjligheten för att få fram ett korrekt CAD-underlag av en viss produkt. Därför ser vi att vi har en stor utvecklingspotential inom detta affärsområde. Samtidigt fortsätter vi att utvecklas inom laserhärdning, speciellt med tanke på att marknaden blir allt mer medveten om fördelarna med metoden. Vi ser kort sagt mycket ljust på framtiden – laserhärdning och 3D-scanning ligger rätt i tiden, avslutar Jan Kvist med.