Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lastbilscentralen med närhet och mångsidighet

Effektivitet och bredd, personalens, delägarnas och deras anställdas kompetens samt närhet till kund och marknad gör LBC Värm-Dal AB till en attraktiv och långsiktig partner.
Bolaget ägs av 64 delägare verksamma inom transport-, entreprenad-, anläggning-, grus- och miljöbranschen.
Tillsammans med delägarna och deras personal sysselsätter företaget cirka 200 personer.

LBC Värm-Dal AB bildades 1 september 1998 genom att LBC Åmål och LBC Säffle gick samman. Året därpå anslöt även lastbilscentralerna i Mellerud och Årjäng. Det gemensamma bolaget har sitt huvudkontor i Åmål, men för närvarande finns även kontor i Mellerud, Säffle och Årjäng.
– Vi har närhet till kunderna och en stor mångsidighet eftersom vi har maskiner och fordon för alla förekommande arbeten, säger Peter Håkanson, vd på LBC Värm-Dal.
LBC Värm-Dal kör med egen linjetrafik dagligen till Göteborg, Skåne, Västergötland och Värmland. Bolaget har dessutom linjetrafik på Småland och Östergötland två dagar i veckan och trafikerar Stockholm fyra dagar i veckan. Transporter körs också dagligen till Oslo och därutöver trafikeras hela Norge och Danmark efter behov.
Bland kunder kan nämnas Svevia, Moelven, GDL Transport, DHL Express, Peab Sverige AB, Grus & Asfalt AB, Nordic Paper, Stora Enso och Vänerbränsle.

Järnväg och båttrafik
– Vi tittar nu på att kunna utöka användningen av järnväg för att både ta in och skeppa ut material. Vi har också planer på att lagerhålla material som kommer via båt eller järnväg och förse kunderna med material via avrop. Vi har en fantastisk djuphamn i Åmål. En av våra delägare, som har en bergtäckt, körde nyligen ut en båt med 4000 ton grus från Åmål till Stockholm och vi har fler båtar på gång som ska köra grus till Göteborg, berättar Peter Håkanson.
Företagets containerterminal i Åmål hanterar cirka 1300 containrar per år för import och export via Skandiahamnen i Göteborg. Man lossar och lastar också vanliga godsvagnar till eller från kund.
– Verksamheten med containerterminaler skulle kunna växa och bli ännu större för vår del i både Dalsland och Värmland, säger Peter Håkanson.
LBC Värm-Dal förfogar över cirka 150 enheter, allt från fjärrbilar till grus- och asfaltsbilar, grävmaskiner, hjullastare samt olika specialfordon. I verksamheten ingår också vinterväghållning, som plogning och halkbekämpning.
– Vi har nu vunnit en upphandling som innebär att vi ska ta hand om drift och underhåll av en återvinningscentral i Årjäng, berättar Peter Håkanson.

Hård konkurrens
Peter Håkanson märker att konkurrensen inom åkeribranschen är hård, inte minst på fjärrtrafiken.
– Det är allmänt känt att utländska chaufförer kör transporter för mycket låga summor. Det är viktigt att politiker, åklagare och myndigheter får upp ögonen på den här problematiken och agerar på något sätt, säger Peter Håkanson och fortsätter:
– Det vi lever på är att vi gör ett synnerligen gott jobb till en rimlig kostnad för kunderna. De behöver heller aldrig vara oroliga för att godset inte kommer dit det ska i rätt tid och dessutom kan vi utföra kringtjänster om så önskas.
LBC Värm-Dal har haft en positiv utveckling sedan starten 1998. Omsättningen på knappt 223 miljoner kronor för 2012 var den största hittills för bolaget.
– Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas att upprustningen av slussarna i Trollhättan blir av då det är avgörande för hela Vänerregionen, säger Peter Håkansson.