Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Låt Göteborg åter bli en stad vid vattnet

Göteborg är en stad som genom hela historien har präglats av närheten till vattnet, av havet och av älven. Göteborg är präglat av handel, av fiske, varvsindustri och sjöfart. Det var närheten till vatten som var orsaken till att tyskar och holländare kom hit och byggde staden, det var närheten till havet som gjorde att ostindiska kompaniet etablerades här och det var närheten till havet som skapade vår varvsindustri och våra rederier.

Men det som har präglat vår självbild präglar inte längre vår stadsbild – trots att Göteborg är en stad vid vattnet är det idag få göteborgare som känner att de lever vid vattnet. Älven har istället för att vara en naturlig mittpunkt blivit en barriär som delar av staden.

Visionen med Älvstaden som den formulerades i sin linda var att knyta ihop Göteborgs historia vid vattnet med en framtid av en levande och pulserande stad med kunskapsindustri, bostäder och nöjesliv samlat kring vattnet.

Mycket har gjorts – att de gamla varvsområdena i Eriksberg och Lindholmen nu blivit trivsamma bostadskvarter och högteknologiska hubber är ett svindlande faktum för alla som minns hur områdena såg ut när varven just lagts ner och lämnats öde. Samtidigt har också mycket fått gå i stå. Några av Göteborgs mest attraktiva lägen kring älven är fortfarande öde asfaltsytor.

Skeppsbron, som ligger ett stenkast från några av Göteborgs mest pulserande gator, har i alldeles för många år använts som döda parkeringsytor medan byråkratins kvarnar malt. När detaljplanerna nu äntligen har antagits i fullmäktige är det med en så låg exploateringsgrad att staden får pumpa in hundratals miljoner istället för att få in pengar som kunnat användas för att fortsätta rusta upp älvstränderna.

Frihamnen med sina pirer och bassänger lider ett liknande öde – istället för att vara fyllda med liv och rörelse, med omväxlande bebyggelse och med liv och rörelse i vattnet – ligger området just nu avspärrat i väntan på att något ska hända. Över Frihamnen går Göta Älvbron som snart är uttjänt och borde ha ersatts för länge sedan och som bara i sista sekunden kommer ersättas av en ny Hisingsbro finansierad via Västsvenska paketet.

Älvstaden har blivit en symbol för ett Göteborg vars stadsbyggnadsarbete snarare präglas av utdragna processer och komplicerade bolagsupplägg än av progressivitet och framåtanda – det tycker jag är tråkigt.

Jag vill föra tillbaka Älvstaden till grundtanken med visionen – ett nav i en modern och levande innerstad. En stad som hittar tillbaka till sin identitet – som en stad vid vattnet, en stad i symbios med havet och älven. Ett Göteborg som är öppet för tillväxt och nya idéer – en stad där det byggs och där nya jobb skapas.

Jonas Ransgård (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg