Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Laxåhem – bostadsbolaget där kunden står i centrum

Att hitta ett bra och bekymmersfritt boende till ett rimligt pris har på många håll blivit svårt. Ibland näst intill omöjligt på grund av bostadsbristen. I Laxå vill man gärna gå emot strömmen och fortsätta erbjuda riktigt attraktiva hyresrätter med hyror som de flesta kan acceptera.

Det kommunala bostadsbolaget Laxåhem har alltid placerat hyresgästen i centrum och gjort förbättringar som i första hand gynnat de boende. Företaget är kanske Sveriges mest kundorienterade bostadsbolag, och kanske är det just därför efterfrågan blir allt större vad gäller hyresrätter i Laxå.
– Allt som planeras och utförs i vår regi ska vara förenligt med vår vision om att vara en bättre värd. Det innefattar en strävan efter att ständigt bli bättre på alla områden och dagligen arbeta för att uppnå ökad trivsel i våra bostadsområden och lokaler, säger Laxåhems vd Mattias Looström.

Behåller fokus
Laxåhem planerar nyproduktion för att möta framtida efterfrågan. I skrivande stund pågår även en översyn av beståndet för att identifiera möjligheter i befintliga fastigheter. Genom ombyggnation kan nya bostäder skapas snabbare, och det är mycket eftertraktat nu i tider av bostadsbrist.
– Om vi ska bygga nytt så kommer det att vara en bidragande del i arbetet för att även fortsättningsvis kunna vara ett attraktivt förstahandsval i Laxå. Vi ska kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för såväl individer som företag, understryker Mattias Looström.
– Att intresset ökar märker vi på antalet nyetableringar i kommunen, samt givetvis på att efterfrågan på våra bostäder ökar.
Laxå har mycket att erbjuda i form av natur och friluftsliv, samtidigt som det finns goda kommunikationer som möjliggör pendling. För den som söker ett bra boende till ett rimligt pris är Laxå ett konkurrenskraftigt alternativ.

Småskalighet och service
Mattias Looström är noga med att poängtera att Laxåhem, precis som devisen En bättre värd antyder, fokuserar på att skapa hem som människor trivs och mår bra i. Verksamheten är småskalig med personlig service. Servicenivån är hög och förvaltningen sköts med egen personal.
– Det gör att människor möter människor, vilket skapar trygghet i ett bostadsområde. Det är värden som vi även fortsättningsvis kommer att bygga vår verksamhet på. Vi anstränger oss lite extra för att få fler kunder, samtidigt som vi naturligtvis jobbar för att ge god service till de vi redan har.