Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Laxås stolthet där allt är special

Det finns en lång tradition av att bygga specialanpassade lastbilshytter och chassier i Laxå. Närmare bestämt finns traditionen bevarad hos Laxå Special Vehicles, som under flera decennier har samarbetat med lastbilstillverkaren Scania. Tillsammans ser de båda parterna på framtiden med tillförsikt.

Laxå Special Vehicles arbetar med avancerade tekniska lösningar där allt, precis som företagsnamnet antyder, är specialutvecklat. Det gäller för såväl Scanias CrewCab- och LowEntry-hytter, samt för de många chassimodifikationer som utförs i den välutrustade verkstaden.
Högteknologi i all ära – men i slutändan är det människor som står bakom all utveckling och alla framgångar som företaget har sett under årens lopp. Det är vd:n Håkan Larsson mycket noga med att påtala som en avgörande punkt för Laxå SpecialVehicles fortsatta tillväxt.
– Vi planerar för en större expansion nu och behöver attrahera spetskompetens för att möjliggöra den. Att vi jobbar med människan i centrum är en egenskap som jag tror att väldigt många efterfrågar hos en arbetsgivare idag. Att vi dessutom har ett stort lokalt engagemang är även det ett plus i kanten, säger Håkan.

Expanderar på alla fronter
Redan då företaget grundades under namnet Fordonsskräddarna på 1960-talet var ambitionen storartad, och idag är den kanske ännu större då Laxå Special Vehicles vill vara en av världens främsta specialfordonstillverkare.
Den främsta tillväxten har skett under det senaste decenniet, bekräftar Håkan Larsson.
– Vi tillverkar specialfordon som täcker många olika behov på marknaden. Vår tillväxt har överträffat alla förväntningar då vi på knappt tio år har gått från att vara ett 40-tal anställda till att idag vara över 150. Den skarpaste utvecklingen har varit under de senaste två åren och det är en trend som tycks fortsätta.
– Vidare så tar vi oss an nya affärsområden och nya produkter nu, och samtidigt ökar vi i volym på de befintliga. Därför behöver vi också se över vår kompetensförsörjning omgående.
De senaste årens starka tillväxt är enligt Håkan mycket tack vare att företaget har lyckats etablera en stark ställning på marknaden som en nischad och mycket teknikorienterad leverantör till en av världens främsta lastbilstillverkare.

Hjärtat klappar för Laxå
Nya kompetensbehov föds hela tiden kring modern produktionsteknik och ledarskap. Det kommer ta en stund för Laxå Special Vehicles att växa i sin nuvarande kostym – men Håkan Larsson är inte rädd för utmaningar.
– Vi befinner oss mitt i vår största utvecklingsprocess någonsin och är precis i färd med att bygga nya lokaler som vi kan fortsätta växa i. Det är bråda tider, men vi ser mycket positivt på framtiden och när vi väl har landat i vår nya roll och skapat en struktur för hur vi ska verka framöver så kommer vi att vara näst intill oövervinnliga.
Att vara den lokala ortens stolthet ligger också varmt om hjärtat, och just därför engagerar Laxå Special Vehicles sig i allt från företagsnätverk till idrottsevenemang.
– Kunderna finns globalt, men vårt hjärta klappar för Laxå och för den utveckling som vi kan bidra till här, säger Håkan Larsson med eftertryck.