Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Laxås varumärkesresa ger konkreta resultat

Laxås läge mellan Stockholm och Göteborg blir alltmer attraktivt för nya investeringar. Det vittnar de senaste nyetableringarna i kommunen om. För att ännu bättre ta vara på de möjligheter som läget erbjuder har Laxå kommun under det senaste året genomfört ett omfattande varumärkesarbete.

Näringslivsstrategen Hans Traav har varit och är fortfarande drivande i Laxås engagemang kring varumärkesbyggande. Arbetet har pågått under drygt ett år och omfattar ett stort antal företagsbesök, workshops och möten mellan det offentliga och privata.
– Hela varumärkesarbetet är en enorm bedrift från såväl kommunens som näringslivets sida. Det är väldigt mycket kraft som dedikerats för att driva projektet, och väldigt många intressenter har fått vara med och påverka arbetet genom att representanter från kommunen har träffat företag både i och utanför Laxå, förklarar Hans Traav.

Allt bättre företagsklimat
Det verkar som att ansträngningarna ger goda resultat. Enligt Svenskt Näringslivs mätningar har företagsklimatet blivit allt bättre i Laxå, och kommunen har klättrat många steg på den årliga rankingen under både 2015 och 2016. Rent konkret märks också ett allt större intresse för Laxå som etableringsort.
– Vi har drivit ett aktivt förbättringsarbete kring företagsklimatet under en längre tid, och det kompletterades med varumärkesbyggandet, fortsätter Hans Traav. Nu har vi en kontinuerlig och hållbar dialog med näringslivet och det känns bra.
Utvecklingschefen Mats Fransson inflikar att kommunens främsta uppgift när det gäller förbättring av företagsklimatet handlar om att höja servicenivån och möta företagens behov. Det i sin tur innefattar allt från att tillgodose högre tillgänglighet och kortare ledtider inom beslutsprocessen till att långsiktigt bidra i nyckelfrågor som bostadsförsörjning och kompetensutveckling.
– Vi har kontinuitet i våra möten med näringslivet. Vi ser att det finns ett stort intresse bland företagen av att ha en god dialog med kommunen och det är positivt. Vi är också lyhörda inför förbättringsförslag från näringslivet, understryker Mats Fransson.

Nytt på gång
Inför framtiden kommer Laxå kommun att satsa ännu mer på att bygga ett varumärke som alla kan känna igen. Kontakt med stora bolag i Laxå finns sedan länge, men att närma sig även mindre företag är oerhört viktigt för kommunens framgång på sikt. Det är ju de små företagen som är flest till antalet och som sammantaget står för den största förändringstakten.
Ytterligare en förbättringsåtgärd som Hans Traav gärna vill genomföra är ett bättre samarbetsklimat mellan skola och näringsliv. Här finns det redan en del idéer som kommunen skulle kunna testa för att bygga nya samverkansmodeller för framtiden. Vad det mynnar ut i återstår dock att se, och än så länge vill Hans Traav och Mats Fransson inte avslöja vad som är närmast planerat.