Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

LaxåVärme blir kvitt oljeberoendet

Med en ny pelletspanna vill fjärrvärmebolaget i Laxå reducera sina fossila utsläpp från 400 till 0 ton per år. Den nya pannan kommer även abonnenterna till del i form av låga taxor.

Den kommunala fjärrvärmeverksamheten LaxåVärme AB, som levererar värme i Laxå tätort har nyligen installerat en pelletseldad biopanna med en effekt på 3 MW. Pannan är byggd vid befintlig anläggning vid Maskinvägen.

Produktionsanläggningen för Laxås fjärrvärmenät består av två bio- och två oljepannor, samt en elpanna. 187 fjärravlästa anläggningar är kopplade till det cirka 15 km långa kulvertnätet.

Den nya biopannan ska ersätta effekten från de båda oljepannorna. Att LaxåVärme satsar på pelletspanna har dels att göra med bolagets miljömål, där de vill sänka sina fossila bränsleutsläpp till noll, och dels deras ekonomiska målsättning.

– Vi strävar efter att hålla våra taxor så låga som möjligt. Att elda med olja är dyrt, jämfört med pellets, säger fjärrvärmechef Mats Gustafsson.

Förnybar energikälla
Oljepannorna används bara vid spetslast, det vill säga när ordinarie kapacitet inte räcker till, vilket uppgår till tre procent av årsproduktionen och ger fossila utsläpp på 400 ton per år. Dessa vill man nu minska till noll.

– Det är framför allt under kalla vinterdagar som vi har behövt använda oljepannorna, men även på måndagsmorgnarna under andra tider på året har det varit aktuellt, berättar Mats Gustafsson vidare.

Med den nya pannan ökar den biobränslebaserade maxeffekten till 11,5 MW. Det gör att det under ett normalår kommer att räcka med biopannorna för att täcka energibehovet vid spetslast.
– Att vi blir mindre beroende av olja gör ju även att oljetransporterna minskar. Pellets, som vi eldar med i vår nya panna är dessutom förnybart. Eftersom den kommer från Sverige innebär det inte heller några långa transporter, avslutar han.