Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Laxfiske i Mörrum lockar fiskare från många länder

Sveaskogs uppgift är bland annat att göra mark och vatten mer tillgängligt och man arbetar aktivt för att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av fisket.
Som ett led i detta arbete driver Sveaskog fiskeanläggningen Mörrums Kronolaxfiske i Blekinge.

Sportfisket efter lax och havsöring i Mörrum är ett av Sveriges mest eftertraktade och Mörrums Kronolaxfiske är känt bland sportfiskare i hela Europa.
– Sveaskog har egen fiskerätt från Mörrumsåns mynning och sju kilometer upp och ytterligare åtta kilometer arrenderar vi. Vi säljer alltså fiskekort för totalt 15 kilometer fiskevatten, berättar Conny Elg, tf. platschef på Mörrums Kronolaxfiske.
Omkring hälften av dem som kommer till Mörrum för att fiska är utlänningar, främst tyskar och danskar. En välutbyggd service, god tillgång på fisk, omfattande åtgärder utmed fiskevattnet och en intensiv fiskevård bidrar till intresset.
Inför 2013 kommer Sverigefiskekortet att ersättas av regionala fiskekort. Fem nya kortfiskområden kommer att etableras över landet.
– Vi arrenderar ut vatten till både privatpersoner, naturturistföretagare, fiskeklubbar och föreningar och vi arrenderar även ut vatten för kräftfiske. Våra kunder har möjlighet att arrendera en hel sjö om de vill, säger Conny Elg.

Värnar om livsmiljön
Sveaskog arbetar för en hållbar utveckling av fisket och för att värna om livsmiljön så att den biologiska mångfalden bevaras. Allt fiske ska bedrivas på ett biologiskt och etiskt sätt så att förutsättningar ges för utveckling av naturligt reproducerande fiskbestånd.
Sveaskog utvecklar fiskeresursen genom ett antal fiskevårdsinsatser, både i egen regi och i samverkan med andra intressenter.
– Mörrumsån är ett indexvattendraget, vilket innebär att man håller koll på produktionen i vattnet och det sker genom Sveriges Lantbruksgymnasiets försorg. Stockholms universitet har gjort en undersökning av eventuell tiaminbrist och forskare från Lunds universitet har tittat på utsöndringen av östrogen i vattendraget, berättar Conny Elg och fortsätter:
– Man har också gjort grusutläggning och planterat träd vid vattendraget för att förstärka och utöka lekområden för fisken. Grusutläggningen har gjorts med helikopter.
Sveaskog startade en temporär genetisk analys av laxen i Mörrumsån hösten 2012 och den kommer att vara klar våren 2013.

Visioner för framtiden
Visionen för Sveaskog i stort är att fortsätta vara det ledande skogsföretaget i Sverige och vad det gäller Mörrums Kronolaxfiske kommer man att satsa på utökade verksamheter för turister.
– Vi vill erbjuda mer än bara försäljning av fiskekort, till exempel guidning, konferenser och olika kurser, berättar Conny Elg.
Fiskesäsongen vid Mörrumsån sträcker sig från den sista fredagen i mars till sista september.
Under 2012 fångades 1.974 fiskar och av de fångade fiskarna återutsattes 1.267 på frivillig basis.
– Det som har varit glädjande under året är att laxfisket under maj och juni har varit betydligt bättre än tidigare år, säger Conny Elg.