Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lean på mänskligt sätt kan lyfta verksamheter

Högskolan i Gävle utgör en viktig drivmotor för hållbar utveckling i hela Gävleborg. Högskolan har genom etableringen av Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP) tagit ett stort kliv närmare det regionala näringslivet. Inom centret samlas en växande grupp forskare kring aktuella utvecklingsfrågor som rör allt ifrån globala försörjningskedjor till Lean produktion.

Gunnar Herdin, biträdande centrumledare på CLIP, förklarar att Lean präglar många forsknings projekt inom centret. Lean kan med fördel appliceras inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig förvaltning. Om det görs på rätt sätt kan verksamheten oavsett inriktning utvecklas på ett helt nytt sätt med högre effektivitet och bättre lönsamhet, samtidigt en förbättrad arbetsmiljö för människan.

Lean kräver fokus på människan
Lean är ett koncept som bygger på ständiga förbättringar och system för att effektivisera arbetsprocesser. Gunnar Herdin berättar att det finns studier som visar att över 90 procent av alla företag och organisationer i Västvärlden som försöker implementera Lean misslyckas. Enligt studier som bedrivs vid Högskolan i Gävle finns en gemensam och starkt bidragande faktor bakom varje misslyckande.
– Ofta finns det väldigt sofistikerade och automatiserade tillverkningsprocesser på plats. Tekniken finns, men man har glömt att inkludera människans avgörande roll i arbetet för att uppnå en mer effektiv, det vill säga Lean, produktion. Det försöker vi nu kombinera i vår forskning, så att människa och teknik samspelar, förklarar Gunnar Herdin.

Lean är ett dualistiskt system
Bengt Halling har sedan många år bedrivit forskning inom Lean vid Högskolan i Gävle. Han anses idag dessutom vara en av Sveriges främsta experter inom området efter sin licentiatavhandling Lean Implementation – The Significance of People and Dualism.
I avhandlingen undersöks och jämförs chefers och Leanansvarigas upplevelser av problem och svårigheter vid införande av Lean i industri och vård. Det enhetliga resultatet visar att utmaningarna för att implementera Lean beskrivs mycket lika i olika organisationer. De huvudsakliga problemen kretsar kring sociala faktorer i relation till organisationen. Slutsatsen är att Lean är ett dualistiskt system och att chefer behöver fokusera på både verktyg och det humana värdeflödet.
– För att sprida kunskap om Lean anordnar vi Leandagar, seminarier och workshops. I samverkan med regionala företag har vi redan genomfört en heldag med aktiviteter kring Lean, och vi planerar nu för en till där fokus blir Human Lean som Bengt Halling tar upp i sin avhandling, informerar Gunnar Herdin.

Öppnar nya dörrar för samverkan
Forskarna inom CLIP har många givande samarbeten med både industriella och offentliga aktörer i Gävleborg som bidrar till regionens fortsatta utveckling.
Ytterligare ett arbete som CLIP deltar i är Affärsskrädderiet, ett samverkansprojekt mellan akademin, regionens inkubator och ett antal företagskluster i regionen. Utifrån reella behov hos företag skapar skrädderiet nya kopplingar till företag som annars inte skulle hänt.
– Affärsskrädderiet är ett bra exempel på hur vi vill samverka med samhället och näringslivet. Vi kommer att fortsätta öppna nya dörrar för samverkan med bl.a. Human Lean Development Center som utgångspunkt. Vi bidrar från vårt håll med kunskap som gör att införandet av Lean i alla typer av verksamheter kan lyckas och generera positiva resultat, säger Gunnar Herdin som avslutning.