Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ledande kompetenscenter för Machine Vision

SICK i Linköping är Nordens ledande kompetenscenter för Machine Vision. Verksamheten bygger på kunskap som alstrats under mer än 30 år inom 2D och 3D-avbildning för visualisering, samt systemlösningar för bland annat robotstyrning och kvalitetskontroll.

Från Mjärdevi Science Park når SICK inte bara ut till en stor marknad med potentiella kunder, utan kan även knyta till sig ny kompetens som rör sig i gränslandet mellan akademin och näringslivet. Innovationstakten är hög i området och det gynnar SICK, som gärna antar nya utmaningar och väver in ny forskning i utvecklingen av nya lösningar inom Machine Vision.
– Det vi utvecklar och levererar är viktiga verktyg för att förbättra kvalitet och säkerhet inom industrin. Det finns många tillämpningar, men den gemensamma nämnaren är att man vill effektivisera en process och oftast göra den mer säker genom att en robot utför arbetet istället för en människa. Ofta handlar det även om att öka precisionen i ett moment, säger Joakim Delbom, platschef på SICK i Linköping

Machine Vision, hur fungerar det?
Machine Vision använder kamerateknologi och avancerad programvara för bildanalys för att lösa industriella utmaningar. Mycket förenklat kan man säga att man med Machine Vision-teknik förser robotar med ögon och hjärna. Roboten kan alltså inte bara se olika objekt, utan också dra slutsatser baserat på det den ser. Science Fiction? Inte riktigt. Det handlar om smart teknik som hjälper industrin att bli mer produktiv. En tillämpning kan då vara en robot som plockar objekt från transportband, till exempel.
En annan tillämpning för tekniken kretsar kring kvalitetskontroll och säkerhet. Här kan man med hjälp av Machine Vision från SICK skapa kontinuerliga bilder i högupplöst 3D för att inspektera förbipasserande tåg i full hastighet. Något som många nog aldrig trodde skulle vara möjligt, men som idag är fullt utvecklat och som frekvent används inom industrin.
– Med hjälp av vår revolutionerande prestanda får vi en upplösning på delar av millimeter i alla tre dimensioner. Detta används för att till exempel kontrollera att en mutter inte är på väg att gänga av sig på tåg i trafik utan att behöva ta in dem i depå för att göra säkerhetsinspektionen, förklarar Joakim Delbom.
Metoden sparar naturligtvis både pengar och miljö. I just den här tillämpningen bidrar man även till att stärka viktig infrastruktur genom att minimera driftsstopp. Något som är avgörande för att en region ska vara attraktiv för etableringar.

En av Sveriges bästa arbetsplatser
SICK är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019, enligt Great Place to Work. Faktum är att SICK är med på listan för femte gången sedan man började delta i undersökningen 2008.
– En anledning till att vi lyckas så bra är att vi satsar på att vara en dynamisk arbetsplats som låter medarbetarna växa i sina roller. Utmärkande för oss är en hög kompetensnivå som kombineras med en kultur av samarbete i en internationell miljö, säger Mikael Sundh, HR-chef på SICK.
Respekt, tillit och en ständig strävan efter att ha balans i livet är viktiga värderingar hos SICK i Linköping.