Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Legoproduktion allt mer eftertraktad

Tre D-Mekaniska AB har bidragit till att placera Olofström och Blekinge på kartan. I alla fall när man talar om framstående legoproduktion med tillgång till marknadens mest moderna processer och utrustning. Företaget ligger långt framme när det gäller högteknologisk laserbearbetning.

Den moderna verkstadsindustrin har ett högt kunskapsinnehåll och förlitar sig på processer som blir allt mer automatiserade. Den nya tidens industri omfattar såväl idéutveckling och konstruktion som programmering av robotar som sköter själva tillverkningen.

Produktion och utveckling
Att vara legotillverkare omfattar idag mycket mer än att tillverka direkt från kundens ritningar. Numera ingår det ofta en hel del utvecklingsmoment också, där man i nära samråd med kunden vidareutvecklar och produktionsanpassar befintliga underlag. Detta är något som Tre D-Mekaniska är specifikt bra på.
– Vi är en diversebutik för legotillverkning och mekanisk bearbetning. För att vara mindre sårbara under konjunkturförändringar har vi valt att vara breda, men samtidigt riktigt vassa kompetensmässigt. Vi är ständigt lyhörda för förändringar och nya möjligheter och vi ser att allt fler aktörer efterfrågar en partner i utvecklingen av sina produkter – inte bara själva produktionen, säger vd Kristoffer Persson.
Tre D-Mekaniska är inte uppbundna till en specifik bransch eller typ av företag, utan tillverkar allt från enklare plåtdetaljer till mycket avancerade konstruktioner för över 140 olika återkommande kunder. Även storleken på kundföretagen varierar från minsta till största.

Störst på lego
På Tre D-Mekaniska kan man även visa upp sin expertis inom innovation och utveckling med hjälp av egenutvecklade produkter, bland annat en fällbar lastbärare som lanserats för några år sedan.
– Det är en produkt som ligger i tiden om man ser till möjligheten att effektivisera returtransporter och spara lastutrymme. Ihopfälld tar den väldigt lite plats, och det förenklar givetvis för kunderna i hanteringen av den, förklarar Gay Johansson som är marknadsansvarig.
I Vilshult strax utanför Olofström sysselsätter Tre D-Mekaniska i dagsläget ett sextiotal personer. Tillväxten har mycket att göra med förmågan att tänka nytt och våga satsa på nya nischer. Företaget har även utvecklat en egen plåtvagga som nu marknadsförs mot vissa kundgrupper.
Fler egenutvecklade produkter kan bli aktuella, men den största delen av verksamheten kretsar fortfarande kring legotillverkning och här sker även den största tillväxten.