Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Legotillverkning av hög kvalitet

Alfta Kvalitetslego AB med säte i Alfta Industricenters lokaler har sedan 1991 tillverkat detaljer åt industrin, framför allt hydraulblock, gjutna detaljer och andra kvalitetsbearbetade komponenter.

Alfta Kvalitetslego har utvecklats mycket starkt och har de senaste åren vuxit från 35 till 50 anställda och ökat omsättningen från 75 till 100 miljoner. Den starka tillväxten beror till stor del på att företaget har vuxit med sina kunder.

– Vi tar väl hand om våra kunder och utvecklar gärna partnerskap med dem. Våra kunder har vuxit i sina branscher, vilket gett oss ökade volymer, säger en nöjd Niklas Näslund.

Kunderna finns främst i Sverige och delvis i Norge, marknader som klarat sig relativt bra under den ekonomiska nedgången. Företaget har riktat in sig på kunder som vill tillverka serier om 5-100 exemplar i varje batch med återkommande beställningar. Bland kunderna märks Komatsu Forest, Engcon, Sepson, Bosch Rexroth med flera.

Alfta Kvalitetslego är en legotillverkare av detaljer som i första hand fordrar hög kompetens när det gäller kvalitetsbearbetning i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner med kompletterande rundsvetsning. Fokus ligger på hydraulblock, flerops-svarvade detaljer och andra komponenter. Det rör sig om kvalitetsdetaljer som kräver en hög förädlingsgrad.

Som företagsnamnet antyder är kvalitet ett honnörsord. Bolaget har en nollfelsanda och driver ett aktivt kvalitetsarbete inom ramen för SS-EN ISO 9001:2008.

Sedan starten 1991 har företaget successivt investerat i en mycket avancerad maskinpark. Idag består parken av 23 maskiner: tolv fleropar och elva svarvar, varav åtta är fleroperationssvarvar, tre av dessa är utrustade med robotceller för att automatisera körningen.
I Maskinerna bearbetar man i många olika materialkvaliteter, bland annat segjärn, aluminium, stål, verktygsstål, titan och rostfritt stål.

– Vi har satsat mycket på automation i våra maskiner, detta genom flerpalettssystem och robotceller till våra maskiner, samt verktygsmagasin där det får plats mycket verktyg. Vi har exempelvis fyra maskiner med 200 verktyg.

Kortare ledtider en utmaningEn utvecklingstrend som företaget märkt av är att ledtiderna blir allt kortare. Särskilt på prototyper etc.

– Att alla våra fleropmaskiner är utrustade med en stor uppsättning verktyg gör att vi kan hålla flera verktyg som standardriggade, vilket ger oss korta ställtider, säger Niklas Näslund.

– I maskinparken finns även en Wenzel koordinatmätmaskin, där vi stämmer av alla mått och toleranser enligt kundens konstruktionsunderlag. Tack vare vår mätmaskin kan vi kontrollera att även våra egna maskiner positionerar rätt.

Maskiner i all ära, men den verkligt stora tillgången är den kompetenta personalen med många skickliga tekniker, som ser till att produkterna och arbetena som Alfta Kvalitetslego levererar tillfredsställer kundernas krav och förväntningar.

Sedan årsskiftet genomgår företaget ett generationsskifte. Bröderna Niklas och Jesper Näslund, samt Timmie Berg tog då över rodret efter sina fäder Åke Näslund och Hans-Olov Berg, som dock kommer att jobba kvar i bolaget i flera år framöver, vilket ger en fortsatt trygghet för företaget tack vare deras kompetens och erfarenhet.