Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Leif Arvidsson står för ett kompetent bemötande i alla lägen

Det gamla familjeföretaget Leif Arvidsson har servat byggbranschen i Sverige över tre decennier. Tack vare strategiska satsningar har företaget fått en växande nationell marknad där Sveriges främsta entreprenörer inom framförallt fönsterrenovering finns representerade.

Alla typer av produkter som går att relatera till fönster och dörrar, inklusive ventilation, finns i Leif Arvidssons sortiment. Kundunderlaget förutom återförsäljare består i huvudsak av entreprenörer som utför renovering av fönster, samt även glasmästerier, målerier, fastighetsskötare, byggentreprenörer och ventilationsfirmor.
– Förutom att sortimentet hör till marknadens bredaste med cirka 3000 artiklar, så har vi en unik förmåga att nischa oss mot respektive kundgrupp. Jag vågar påstå att vi erbjuder en överlägsen service gentemot våra kunder, och det grundas på att vi har stor kunskap beträffande både produkter och branscher, förklarar Fredrik Tålhagen, marknadsansvarig på Leif Arvidsson.

Hög tillgänglighet och leveranssäkerhet
Huvudfokus har alltid varit den rena yrkesanvändaren. All kunskap som finns inbakad i företaget får uttryck i form av kompetent rådgivning för yrkeskunder. I dagsläget har Leif Arvidsson cirka 6000 handlande kunder per år, varav många är större och återkommande. Stora försäljningsvolymer per kund är vanligt förekommande, trots konkurrens på delar av sortimentet över hela landet.
– Förutom vår höga servicenivå kan vi även lova en omfattande leveranssäkerhet där upp till 80 procent av det som beställs skickas samma dag. I de flesta fall har kunden sina varor redan nästa dag. En hög tillgänglighet och leveranssäkerhet är något som varit kännetecknande för oss allt sedan starten för drygt 30 år sedan och det är så vi vill fortsätta arbeta framöver. Vår produktmix är också unik i landet.
Fredrik Tålhagen framhåller också Leif Arvidssons butik i Kista, där det mesta av sortimentet finns representerat. Merparten av försäljningen går genom traditionella kanaler även om
e-handeln och framförallt god synlighet på nätet blivit viktigare med tiden. Företagets katalog som skickas ut i 70 000 exemplar varje år är välkänd i branschen.

Uppskattad arbetsgivare
Leif Arvidsson är en uppskattad arbetsgivare i Mullsjö vilket kan konstateras genom att personalomsättningen är mycket låg. Många har jobbat länge inom företaget vilket borgar för stor erfarenhet som kommer kunderna till nytta. Man har som kutym att lära upp nyanställda in-house. Finns det vana av försäljning och/eller hantverk är det en fördel, men det mesta får man lära sig på plats enligt Fredrik Tålhagen.
– Bland personalen upplever vi att man jobbar med frihet under ansvar. Efterson man som anställd får vara med och bidra till företagets utveckling känns det extra givande att engagera sig. Inom Leif Arvidsson finns känslan av ett äkta familjeföretag kvar även om företaget idag ägs av en större koncern.
Engagerad personal, växande kundgrupper och stigande försäljningsvolymer är samtliga tydliga signaler på att Leif Arvidsson är ett i alla avseenden framgångsrikt och välmående företag, rentav ett förstahandsval bland kunder som förväntar sig ett trevligt och kompetent bemötande och agerande i alla lägen.