Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Lekab vinner på flexibilitet och lyhördhet

Mark- och anläggningsföretaget Lekab är ofta med och förverkligar viktiga utvecklingsprojekt i Linköping med omnejd.

Inom företaget finns kompetens och utrustning för att utföra allt från mark- och schaktarbeten till anläggning av både husgrunder, parker och nya vägar. Inget jobb är för stort – och inget heller för litet.

Vinner på att vara flexibla
Lekab tar marknadsandelar och det har allt att göra med förmågan att vara anpassningsbar och flexibel, enligt delägare Jonas Bäckman.
– Bland projekten finns en salig blandning uppdrag från olika typer av beställare, med den gemensamma nämnaren att det handlar om professionella uppdrag för företag och offentlig verksamhet. Eftersom alla uppdrag är olika så måste vi vara lyhörda och snabbt kunna anpassa vår verksamhet efter nya krav.
– Ytterligare en gemensam nämnare är att våra kunder eftersträvar en så låg miljöpåverkan som möjligt till ett rimligt pris. Det ställer naturligtvis också höga krav på oss som underleverantör. Vi måste hålla vår maskinpark uppdaterad och välservad, samtidigt som vi satsar på kompetensutveckling hos våra medarbetare. Att vara kundernas förstahandsval innebär att vi måste ligga steget före hela tiden när det gäller ny teknik och ny kunskap.

Lever på långa relationer
Det finns egentligen inget typiskt jobb som Lekab utför på löpande band, dag efter dag. Istället satsar man på att lösa kundens uppgifter och utmaningar oavsett hur de ser ut.
Lekab slutför just nu det sista grundläggnings- och finplaneringsarbetet i HSB:s bostadsbyggnation i gamla Folkets park i Linköping. Området har förvandlats under fem etapper varav Lekab varit involverade i fyra av dem med start 2013.
– Många av våra projekt löper över en längre tid, som till exempel Folkets park, men vi har även kortare uppdrag från återkommande kunder, berättar Jonas Bäckman. De flesta av våra kunder är återkommande och vi lever på långa relationer. När vi får in en ny kund söker vi alltid skapa en bra grund för långsiktiga samarbeten, vi vill ju gärna komma tillbaka och vara med i nästa projekt också.

Mycket på gång
Linköping växer och många stadsutvecklingsprojekt är på gång. Lekab kommer sannolikt att medverka i flera av dem, så Jonas räknar med att ha fullt upp under hela 2019. Om det fortsätter i samma takt som föregående år är det högst troligt att man även kommer behöva rekrytera för att klara fortsatt tillväxt.