Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lekebergs kommun är möjliggöraren

Lekebergs kommun har myntat ett eget begrepp och en egen strategi kring utvecklingsfrågor. Allt baseras på att kommunen ska vara möjliggörare men inte nödvändigtvis utförare av olika projekt. Det speglar i sin tur en stark samverkanskultur som sedan länge är djupt rotad i Lekeberg.

Samverkan är en viktig hörnsten i Lekebergs framgångsarbete. Tillsammans med tio andra kommuner ingår Lekeberg i samarbetsorganisationen Business Region Örebro. Samtidigt finns en stark tradition av att samarbeta mellan olika aktörer inom kommunen, och den sträcker sig långt utanför kommunhuset.
– Kommunen för oss är invånarna, företagarna, föreningslivet – det vill säga alla som lever och verkar här. Lekeberg är en entreprenörskommun som byggts upp av företagare här, till exempel lantbruk, skogsbruk och andra lokala verksamheter med långa anor. Vi ser oss lite som Örebro läns Gnosjö, säger kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson.
Tillsammans kan man göra större insatser och här ska kommunen vara en möjliggörare, men inte alltid utförare. Det kan röra allt från utveckling av nya bostäder till nya satsningar inom kultur och idrott.

Länets mest företagsamma kommun
Lekebergs kommun har gjort stora satsningar under åren för att lyfta sitt näringslivsklimat, och resultatet av ansträngningarna skördas nu. Kommunen är enligt Svenskt Näringsliv länets mest företagsamma kommun och det är en utmärkelse som baseras på flera olika parametrar. Det är för det första företagen i kommunen som är med och sätter betyg på kommunens servicenivå, och för det andra visar Lekeberg mycket goda resultat när det gäller utvärderingar kring företagande.
– Vi har en bra placering på Svenskt Näringslivs skala, på 39:e plats. Vi är givetvis glada över resultatet, samtidigt satsar vi ännu mer för att närma oss Lekebergs företag och vara en samarbetspartner i deras tillväxt. Det finns alltid saker som kan förbättras och vi är mycket lyhörda för vad våra företagare behöver, säger näringslivschefen Anna Andreasson.
Arbetet med företagsklimatet kommer aldrig att färdigställas, precis som Anna Andreasson antyder. Det är snarare ett kontinuerligt förbättringsarbete där Lekebergs kommun bygger en god struktur för tillväxt som i sin tur ger ringar på vattnet och skapar ytterligare tillväxt.

Mest nöjda invånare
Utvecklingsarbetet sträcker sig över flera områden utöver näringslivsfrågorna. Att skapa goda boendemiljöer, möjligheter för god livskvalitet med en aktiv fritid, en bra grundläggande service med bra skolor – samtliga är exempel på aktiva utvecklingsfrågor i Lekeberg.
– Enligt den senaste medborgarenkäten som gjorts har vi även länets nöjdaste invånare, berättar Wendla Thorstensson. Vi har också den största procentuella ökningen i antalet invånare i länet.
För en mindre kommun som Lekeberg innebär en kraftig befolkningsexpansion att man snabbt måste svara med att satsa på ett mer omfattande bostadsbyggande. Det har kommunen redan börjat ta tag i då man för flera år sedan började satsa på nyproduktion inom allmännyttan. Dessutom finns det ett antal privata aktörer som satsar på att bygga nya hyresfastigheter och exploatering av villatomter vilket bidrar till att stärka den lokala bostadsmarknaden avsevärt.
Det är långt ifrån alla landsbygdskommuner som kan visa på lika goda resultat som Lekeberg, och det är något som kommunen tar vara på och vidareutvecklar för framtiden.