Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lekebergs största investering någonsin

Lekebergs kommunfastigheter genomför nu det mest omfattande projektet hittills i kommunens historia. Drygt 100 miljoner kronor investeras i upprustning och ombyggnation av en kommunal skola i Hidinge/Lanna, ett av kommunens viktigaste tillväxtområden som på senare år har lockat många barnfamiljer.

Det är en ytterst spännande utveckling som präglar Lekebergs kommun i samband med den kraftiga upprustningen av skolan i Hidinge/Lanna. Projektet drivs enligt principerna för Partnering, som i byggbranschen utgör en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter, entreprenörer, verksamheten och andra nyckelaktörer kommunicerar öppet för att lösa den gemensamma uppgiften.
– Egentligen borde alla byggprojekt genomföras som partneringprojekt, tycker Sören Skårsjö, vd för både Lekebergs kommunfastigheter och Lekebergsbostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget.

Förtroendefullt samarbete gynnar bygget
Enligt Sören är något av det bästa med projektet att man slipper tilläggsfakturor efteråt. Under byggets gång anpassas material och utförande till den ursprungliga budgetramen genom att om något blir dyrare så måste någon annan del bantas ned.
Förtroendefullt samarbete är en förutsättning för att det ska fungera, liksom transparent bokföring genom alla skeden av byggprocessen. Här anser både Sören Skårsjö och projektsamordnare Anna-Karin Mangsbo, som dessutom arbetar som lärare på skolan som byggs om, att projektet hittills har fungerat mycket smidigt.
– En stor fördel med just det här projektet är att vi mycket tidigt i processen fick se en 3D-modell över hela skolan så som den kommer att bli efter ombyggnationen. Modellen omfattade till och med ledningar och möbler så att vi skulle kunna få en uppfattning om hur de nya lokalerna kan användas på bästa sätt, berättar Anna-Karin.

Stärker spännande tillväxtområde
Skolan består av fyra byggnader varav två ska rivas och ersättas med nya. De andra två upprustas i enlighet med gällande mål som alla inblandade parter har skrivit under i förhand. Projektet påbörjades förra sommaren och kommer att färdigställas under hösten 2015. Då inklusive en splitterny idrottshall som efter skoltid står till föreningslivets förfogande.
– Hidinge/Lanna är ett spännande tillväxtområde, inte minst för barnfamiljer, konstaterar Anna-Karin Mangsbo.
Skolan ligger precis intill en av Sveriges bästa golfbanor och inom promenadavstånd finns kommersiellt centrum. Den nya idrottshallen kommer enligt Anna-Karin att öppna möjligheter för nya sporter i kommunen, som redan är väletablerad inom bland annat fotboll, handboll och innebandy.

Satsar på skolan
En satsning av den här storleken betyder oerhört mycket för en mindre kommun som Lekeberg. Genom att konkret visa att man satsar på skolan likväl som en aktiv fritid hoppas kommunen på ökat intresse utifrån.
– Hidinge/Lanna är ett område som vuxit väldigt kraftigt under de senaste åren, vi ser en stark inflyttningstrend som troligtvis kommer att hålla under många år framöver, säger Sören Skårsjö.