Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

LEMAN kan konkurrera på sunda villkor

LEMAN firar 30 år i Sverige i år, men logistikföretagets rötter sträcker sig över ett sekel tillbaka då det danska moderbolaget grundades redan år 1900. I Sverige utgör LEMAN en medelstor speditör på stark uppgång med ett produktutbud som kännetecknas av stor flexibilitet och valfrihet.

LEMAN konkurrerar med stora globala aktörer världen över. Det är tydligt även på den svenska marknaden. Det är med stor lyhördhet som LEMAN tar sig an nya uppdrag och löser kundernas logistik på ett sätt som skapar lönsamhet för kunden – varje dag. Det handlar alltså inte bara om att frakta varor från en plats till en annan, utan snarare om att möjliggöra en fortsatt god tillväxt i kundernas verksamheter.
– Jag tror att alla speditörer skulle argumentera för ungefär samma sak, det vill säga att de skapar lönsamhet för sina kunder. Det som skiljer oss från mängden är att vi kombinerar ett väldigt brett produktutbud med förmågan att verkligen anpassa våra lösningar efter kundens behov. Den flexibiliteten kan nog vara svår för större aktörer att matcha, menar Anders Ekroth, som är vd för LEMAN i Sverige.

En partner att räkna med
LEMAN erbjudande omfattar allt från distribution av expresspaket till omfattande projektlaster där man exempelvis ska flytta hela fabriker utomlands. Inget uppdrag tycks för stort – och inget heller för litet. Förmågan att ta sig an många olika typer av uppdrag är i sig en styrka som särskiljer LEMAN från många andra speditörer.
– Oavsett om kunden har ett mindre antal paket som ska skickas ut samma dag, eller om det rör sig om maskiner på flera ton som ska flyttas, så är vi en partner att räkna med, bekräftar Anders Ekroth.
LEMAN har redan idag ett starkt erbjudande och samtidigt satsar man mycket på ytterligare produktutveckling. Det gör LEMAN till en hållbar samarbetspartner som kan bidra till en sund utveckling av kundens logistik över tid. Och att hålla koll på branschens utveckling är en självklarhet, understryker koncernchefen Thomas Krøyer.
– För oss är det viktigast att lyssna på våra kunder. Alla kunder är viktiga, oavsett storlek. En kund som har mindre flöden idag kan mycket väl utvecklas och bli en stor kund på sikt, säger han, och tillägger att branschen förändras snabbt och är mycket konkurrensutsatt. Därför gäller det att alltid ligga steget före och alltid erbjuda lite extra – det vill säga en bättre produkt.

Konkurrens på sunda villkor
LEMAN strävar helt tydligt efter att överträffa kundernas förväntningar på alla plan. Förutom att bidra till ekonomisk lönsamhet är det idag oerhört viktigt att beakta miljöproblematiken kring transportbranschen. Det är angeläget för LEMAN, som under lång tid har kombinerat olika transportslag för att uppnå lägre miljöpåverkan.
Naturligtvis söker man så långt det går även fasa ut fossila bränslen för vägtransporterna genom Europa, som utgör det största affärsområdet inom LEMAN. En annan tydlig aspekt av hållbarhet är fokus på det sociala perspektivet och människorna som möjliggör de effektiva tjänster som LEMAN står för och har byggt sitt namn på.
– Detta är en bransch som ofta förknippas med osunda premisser och konkurrens på olika villkor. På LEMAN söker vi gå mot strömmen och skapa ett sunt arbetsklimat för alla – inom alla led av transportkedjan. Det är ett omfattande arbete som tar tid, men som vi gärna satsar på för att visa att LEMAN kan konkurrera på sunda villkor, säger Thomas Krøyer med eftertryck.