Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Lindab förenklar framtidens energieffektiva byggande

Det började som ett plåtslageri på Bjärehalvön för drygt 50 år sedan då Lage Lindh och Valter Persson kom på sinnrika lösningar för takavvattning. På sextiotalet såg ett innovativt ventilationssystem med spiralfalsade kanaler dagens ljus och på 2000-talet blev den internationella koncernen Lindab genom förvärv även marknadsledande inom kompletta stålbyggnader.

Genom framgångrika förvärv och organisk tillväxt har Lindab vuxit – från handelsbolag till en omfattande koncern med cirka 4300 anställda i 31 länder. Under de här drygt 50 åren har arbetet på Lindab ständigt genomsyrats av att med stålet som bas utveckla och marknadsföra lösningar för förenklat byggande. Förenklat byggande är alltid den självklara utgångspunkten och drivkraften när Lindab utvecklar nya produkter, förbättrar IT-lösningar, optimerar distributionen och förstärker bolagets service.

Energisparkrav innebär potential
Lindab är traditionellt starka på byggområdet. Huvudprodukterna är ventilationssystem, byggkomponenter i tunnplåt samt kompletta stålbyggnader. Konkreta exempel är bland annat. sport- och bilhallar, lagerlokaler och specialbyggnader, men också komponenter såsom stuprör, takplåt, stålreglar och ventilationskanaler. Idag utgör miljöaspekten en central del och alla nya produkter utvecklas ur ett energieffektivt livscykelperspektiv.
Lindab ser en växande marknad med stora affärsmöjligheter kopplade till de ökade krav på energieffektivitet och minskade utsläpp från byggnader som lanseras inom EU. Enligt EU-kommissionen står byggnader idag för cirka 40 procent av energiförbrukningen i Europa och är därför den största källan till utsläppen av koldioxid i vår del av världen. I syfte att minska utsläppen har man inom EU arbetat fram nya direktiv för energieffektiva byggnader, ett arbete som pågått under flera år och vars effekt nu står inför dörren.

Energieffektiva lösningar
Lindab stödjer energieffektiva byggnadslösningar fullt ut. Företaget kan bland annat bidra med energieffektiva byggkomponenter men även kompletta stålbyggnader som designas så att energiförbrukningen under användningsfasen minimeras. Framförallt är Lindabs ventilationssystem extremt energieffektiva eftersom kanalerna är runda och dubbeltätade. Kanalerna kompletteras framgångsrikt med tekniska produkter för inneklimat för att leverera kompletta, behovsstyrda inneklimatsystem med värmeåtervinning.
Lindabs vision är att vara den professionella byggindustrins främsta val av partner inom Lindabs kärnprodukter – över hela Europa. Det innebär att Lindab ska fortsätta att leverera lösningar som utvecklar, förenklar och förbättrar byggprocessen. Det innebär också att företaget ska vara den främsta innovatören inom sina områden och fortsätta att bygga på nära kundrelationer.

Stark framtidstro tack vare Lindabandan
Lindabs nye vd Anders Berg kommer i det närmaste från SSAB-koncernen där han var Vice President med ansvar för bland annat produktion, logistik, marknadsutveckling och försäljning med bas i Shanghai, Kina. Från och med den 18 mars är Anders Berg vd och koncernchef för Lindab och är numera bosatt i Båstad. Han berättar här kort om företagskulturen:
–Lindab har ett fantastiskt varumärke som är något av en ikon i branschen. Det är framförallt laddat med vår idé om att förenkla byggandet tillsammans med våra kunder. Det gäller i alla led. Det ska vara enkelt att ha med oss att göra och det ska vara smidigt och effektivt att använda våra produkter. Tidigare såg jag Lindab utifrån. Nu när jag kommit innanför dörrarna så slår det mig hur stark företagskulturen och den så kallade Lindabandan är. Jag skulle vilja sammanfatta den med ord som framåtanda, tillit och entreprenörskap. Nu står vi inför många utmaningar och det är ett hårt marknadsklimat där ute, men det är samma för alla. Det är den här starka Lindabandan som kommer att göra skillnad, tron på oss själva och vad vi kan göra för kunderna.