Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lindesberg behöver fler bostäder

Kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder beskriver Lindesberg som en differentierad kommun både när det gäller boende och näringslivsstruktur. Intresset för kommunen har tilltagit under senare år, med ökad inflyttning inte minst till tätorterna Lindesberg och Frövi.

– Den största utmaningen är inte längre att behålla vår befolkning eller locka till inflyttning, utan snarare att kunna tillgodose det växande bostadsbehov som präglar kommunen idag, inleder Anders Ceder, som även nämner att en fördjupad översiktsplan över Lindesberg tätort utställts precis i dagarna.

Realiserar gammal vision
Översiktsplanen omfattar två nya bostadsområden, Sörlunda och Parkudden, samt förslag på förtätning i centrum. Både Sörlunda och Parkudden ligger i anslutning till Lindesjön och båda utgör vackra naturområden med stor utvecklingspotential. Redan för tio år sedan föreslogs det att Lindesberg tätort skulle byggas runt den vackra Lindesjön, så att sjön omges av växande småstadsmiljö.
– Om de tidigare nämnda bostadsområdena byggs ut enligt den nya översiktsplanen kan vi göra verklighet av en vision som presenterats för över ett decennium sedan, konstaterar Anders Ceder.
I dagsläget finns bara mark och skog i området, men både Parkudden och Sörlunda präglas av ett stort intresse för ny bostadsbyggnation enligt omfattande undersökningar. En av de främsta dragkrafterna är givetvis det sjönära och samtidigt centrumnära läget.

Växer med industrin
Frövi är den näst största tätorten i Lindesbergs kommun och många känner nog igen namnet. Det är inte speciellt förvånande med tanke på att några av Sveriges ledande industriföretag finns etablerade just här.
Frövi växer inte bara som etableringsort för företag utan även som boendeort med många nya intressenter. I dagsläget har kommunen ett 20-tal tomter till salu i Frövi, även här med strandnära läge intill sjön Väringen.
– Utvecklingen i Frövi har pågått under en längre tid. Det finns exempelvis redan ett antal passivhus i området och planer finns på att bygga mer. Frövi är en växande ort som samtidigt har lyckats behålla sin småskalighet som attraktionskraft med mycket friluftsliv, kommenterar Anders Ceder.
Ytterligare till ortens fördel kan nämnas att nästan all fjärrvärme som används i Lindesbergs kommun kommer från BillerudKorsnäs fabrik i Frövi.

250 nya bostäder
Vid sidan av utvecklingen i Sörlunda, Parkudden och Frövi finns även planer på att förtäta Lindesberg. Flera projekt är redan påbörjade, bland annat ombyggnad av en gammal realskola som nu förvandlas till moderna bostäder.
– I nästa steg ska en fördjupad översiktsplan tas fram för Frövi, som kommer att stå för en betydande del av kommunens framtida bostadsbestånd. Inom de närmaste fem åren kan vi nog räkna med en utveckling om ungefär 250 nya bostäder i alla upplåtelseformer, tror Anders Ceder.
Nybyggen kommer framförallt att koncentreras till Lindesberg och Frövi tätorter.