Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linköping City Airport, en av Sveriges snabbast växande flygplatser

Linköping City Airport står redo för nya utmaningar och har tack vare sitt utmärkta geografiska läge alla möjligheter att lyckas. I passagerarantal har Linköping City Airport under 2014 ökat mycket kraftigt. Från 115 000 till cirka 150 000 passagerare innebär en ökning på drygt 30 procent – den procentuellt största för Linköping någonsin och en av de mest kraftfulla bland landets samtliga flygplatser under de senaste åren.

Linköping City Airport kan visa upp mycket imponerande siffror. Sommaren 2014 ökade antalet fritidsresenärer med nästan 50 procent. Den positiva trenden tycks hålla i sig och mycket kretsar kring ett ökande intresse för sommardestinationer, men även affärsflyget går bra och kommer med största sannolikhet att se en fortsatt ökning.
– Vi söker utveckla nya destinationer som regionen efterfrågar. Under sommarsäsongen har vi därför öppnat en ny linje till Prag i samarbete med Växjö Småland Airport och Czech Airlines. Sommarlinjer är ett nytt koncept för oss här i Linköping och om det går som förväntat, om intresset är som vi förutspått, så kommer vi att fortsätta i samma spår, säger Camilla Lejon, vd på Linköping City Airport.

Stark dragkraft och utrymme för tillväxt
SAS linje till Köpenhamn, som etablerades i april 2014, förväntas även fortsättningsvis vara en av de största dragkrafterna. Det var mycket tack vare just den linjen som den totala ökningen på över 30 procent blev ett faktum.
Att Linköping City Airport ligger minuter från stadskärnan är också en starkt bidragande framgångsfaktor, menar Camilla Lejon.
– Det är lätt att ta sig till och från flygplatsen, och vi erbjuder dessutom en förstklassig service som skiljer oss från mängden. Vi har en nyinvigd Business Lounge, vilket vi är ensamma om bland landets samtliga regionala flygplatser. Det är en extra service som flygbolagen vill erbjuda sina mest trogna resenärer, men som det oftast inte finns utrymme för på mindre flygplatser. Här bryter vi trenden.
Camilla berättar också att Linköping City Airport behöver utöka sin terminalyta. På kort sikt kan ytan maximeras upp till taket på 200 000 resenärer årligen. På lång sikt kommer det att behövas mer omfattande åtgärder. Det talas till och med om att bredda landningsbanan för att kunna ta emot större flygplan, men än så länge är inget fastställt om när eller om det blir av.

Hela världen från Linköping
Med sitt fördelaktiga geografiska läge i förhållande till Sveriges tre storstadsregioner, och dessutom mitt emellan de skandinaviska huvudstäderna, finns all anledning till utveckling i syfte att möta framtidens behov och utmaningar. Dessutom erbjuder regionens näringsliv i sig en bra grogrund eftersom det har en stark internationell prägel som förutsätter goda kommunikationer där flyget spelar en huvudroll.
– Ambitionen är att vara en effektiv och tillgänglig flygplats med personlig service och öppen atmosfär. Det ska vara enkelt att resa till och från Linköping City Airport. Vi ska också bidra till att stärka regionens näringsliv och det upplever jag att vi gör med två mycket starka hubbar, det vill säga Amsterdam och Köpenhamn, säger Camilla Lejon. Som avslutning tillägger hon:
– Det är mer bekvämt att byta flygplan på Kastrup eller Schiphol än att parkera bilen på Arlanda, vänta på buss till terminal och sedan lotsa sig vidare på den betydligt större flygplatsen genom pass- och säkerhetskontroller.